Global helse: Hvorfor trenger verden flere som Sigrun og Gro?

8. mars hyller vi to ekstraordinære kvinner innen global helse – i en verden der de fleste helsearbeiderne fortsatt er kvinner, mens lederne deres er menn.

Tid og sted: 8. mars 2024 14:00 – 17:00, Domus Bibliotheca

Kvinner utgjør 70 prosent av verdens helsearbeidere, mens bare 25 prosent av deres ledere er kvinner. Det vil si, tre av fire helseledere er menn.

På den internasjonale kvinnedagen inviterer UiO, Women in Global Health Norway og Norad til debatt, sang og et arrangement der vi løfter fram to norske foregangskvinner som har satt sine tydelige fotavtrykk i en ellers mannsdominert sfære: Sigrun Møgedal og Gro Harlem Brundtland.

HKH kronprinsesse Mette Marit deltar også for å hedre de to kvinnene og deres pionerarbeid innen global helse

Vi spør blant annet:

  • Hva har deres innsats i arbeidet med global helse betydd for verden?
  • Hvorfor trenger vi flere kvinnelige ledere innen dette fagfeltet?
  • Hva kan dagens unge kvinner lære av Sigrun og Gro?

Med denne markeringen ønsker vi å øke den nasjonale bevisstheten om kjønnslikestilling i global helseledelse og bane vei for kommende generasjoner.

Meld deg på: Kvinnelige ledere innen global helse - Nettskjema

Program

Moderator, Bernadette Kumar, spesialrådgiver, Folkehelseinstituttet, visepresident WGH Norway.

14:30 Velkommen, Hanne Flinstad Harbo, dekan ved Det medisinske fakultet, UiO

Innledning, Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad

14:35 Studentkoret A Scalpella

14:45 Individuelle hilsener til hedersgjestene

  • K.H.Kronprinsesse Mette Marit

  • Videohilsener

  • Hilde F. Johnson, spesialrådgiver European Institute of Peace, Brussels, Belgium

15:15 8 mars afternoon tea-samtale

15:30 "Yngre stemmer", en panelsamtale moderert av Oline Sæther, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO).

  • Afaf Al-Rammahy, studentmedarbeider, Senter for global helse

  • Sesina Mahary Kuflu, juniorrådgiver, Plan Norges Ungdommens rettighetsorgan (URO)

  • Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)

16:10 Avsluttende ord, Åse Gornitzka, viserektor ved UiO


Takk for i dag, Jeanette H. Magnus, leder for Senter for global helse, SUSTAINIT


Kaffe og kaker frem til kl. 17.00.

 

Publisert 16.02.2024
Sist oppdatert 16.02.2024