Mother and child
Foto: Annie Spratt on Unsplash

Seminar: Familieplanleggingsinnsatsen i klima- og skoginitiativet i DR Kongo: Erfaringer og perspektiver

I anledning FNs internasjonale prevensjonsdag ønsker Norad ved seksjonene for Skog, Likestilling, og Global helse å invitere til seminar om den norske familieplanleggingsinnsatsen i den Demokratiske Republikken Kongo.

Tid: 21. september, 10.30-12.30

Sted: Infosenteret Norad (5. etg.), Bygdøy Alle 2, Oslo

Central African Forest Initiative (CAFI) ble opprettet i 2015 og er FNs største klimafond. CAFIs målsetning er både å redusere avskogingen i landene i Kongobassenget og bidra til bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon. Rundt 60 prosent av regnskogen i Kongobassenget befinner seg i , og utgjør verdens nest største tropiske regnskog.

Gjennom CAFI støtter Norge arbeidet med familieplanlegging i DR Kongo gjennom PROMIS. PROMIS programmet implementeres av SRHR aktører i DRK gjennom menneskerettighetsbaserte familieplanleggingsprogrammer. Tulane Universitetet koordinerer innsatsen og deltar i dette seminaret.

Jenter og kvinners tilgang til seksuell og reproduktive helsetjenester er utfordrende i DRK og deres rettigheter er ikke sikret. Etterspørselen etter familieplanlegging og prevensjonsmidler er høyere enn tilgangen. Det er en utfordring for liv og helse, samt en utfordring for bærekraftig utvikling.

DRK er blant de tre landene i verden med høyest befolkningsvekst med om lag 6 levendefødte barn per kvinne. Prognoser viser at landets befolkning vil mer enn dobles innen 2050. Det betyr blant annet at behov for og etterspørselen etter prevensjonsmidler vil fortsette å øke, siden antall ungdom øker hvert år.

Befolkningsvekst er også en underliggende driver bak avskogingen i landet. World Resources Institute estimerer at skogdekket i DR Kongo kan være borte innen 2100 hvis landbruket øker i takt med befolkningsveksten.   

Program:

  • Velkommen, og film om familieplanlegging og befolkningsvekst i DRK.
  • Åpningsinnlegg ved statssekretær Bjørg Sandkjær fra UD:
  • Representanter for Tulane Universitetet (Jane T. Bertrand, Julie Hernandez og Arsene Binanga) som koordinerer innsatsen gjennom PROMIS vil gi et overblikk over programmet og konteksten i DRK.
  • I en panelsamtale vil representanter fra Tulane Universitetet, seniorrådgiver i KLD Jostein Lindland og sivilt samfunn (tbc) bidra med erfaringer fra arbeid i DRK og koblingen mellom Norges SRHR innsats og klima- og skoginitiativet. Samtalen modereres av Norad.
  • Det blir god mulighet for spørsmål og andre reaksjoner fra deltakere underveis. Det er også satt av tid til en enkel lunsj og mingling mot slutten seminaret.

Fordi det blir servert en enkel lunsj i forbindelse med seminaret ønsker vi at påmelding skjer i forkant.

Påmelding her: https://www.trippus.net/seminar-kongo

Det vil også være mulig å delta digitalt via denne lenken.

 

 

 

Publisert 13.09.2023
Sist oppdatert 13.09.2023