Helise Aqamo milking cow  given to her family by Plan (1)
Foto: Plan

Investering i jobber til unge kvinner er en investering i mindre sult. Hvorfor gjør vi ikke mer? 

Arrangører: Norad, KPMG og Plan International Norge 

Dato og tid: Onsdag 11. oktober 2023. 09:00-11:00 CET 

Sted: Norads informasjonssenter (5. etasje), Bygdøy allé 2, 0257 Oslo 

Arrangementet vil være fysisk, med mulighet for å delta digitalt.

Klikk her for å delta digitalt.

Arrangementet vil være på engelsk.

Registrer deg her innen 9. oktober.

I anledning den internasjonale jentedagen inviterer Norad, KPMG og Plan International Norge til lansering av rapporten "Rural Job Creation and Economic Empowerment for Young Women: An exploratory qualitative study of rural communities in Ethiopia, Malawi and Nepal". Studien bringer frem funn om en demografisk gruppe som representerer for liten andel av både forskning og investeringer til tross for at rurale kvinner utgjør 25 prosent av verdens befolkning (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen). Dersom kvinner i rurale strøk hadde hatt samme tilgang til ressurser som menn, eksempelvis bankkonto, kreditt, såkorn, husdyr, jordbruksteknologi og eierskap over dyrkbart land, estimerer FNs organisasjon for landbruk og ernæring at deres jordbruksproduksjon kan øke med 20-30% og antall sultne mennesker kunne blitt redusert med 100-150 millioner. 

Rapporten gir oss en mulighet til å løfte en hovedprioritering for den norske regjeringen, nemlig jobber innenfor matproduksjon og selvforsyning som tiltak for å utrydde sult og øke utvikling. Et mangfoldig panel vil diskutere hvordan vi best kan legge til rette for at unge kvinner i rurale strøk kan få anstendig arbeid og forbli i jobb. 

Hvorfor er det fortsatt slik at jenter og kvinner i rurale strøk ikke har mulighetene som gjør at de kan bidra til utvikling – for seg selv og samfunnene de er en del av? Hvorfor investerer vi ikke i jentene og kvinnene? 

Program

Åpning ved Åsmund Aukrust, første nestleder Utenriks- og forsvarskomiteen

Innlegg av ungdomsrepresentant

Presentasjon av funn fra rapporten ved Anise Gold-Watts, Senior Manager, International Development Advisor Services (IDAS), Gender and health team, KPMG Norge.

Paneldiskusjon:
• Phoebe Kasoga, landdirektør, Plan International Malawi/Uganda
• Grant Angus Dansie, seniorrådgiver, Seksjon for mat, Norad
• Signe Sørensen, Senior manager strategy and impact, Norfund
• Dan Banik, professor, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo
• Helene Lie, seniorrådgiver og landansvarlig Tanzania, NorgesVel

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, generalsekretær, Plan International Norge

Vi serverer mat fra Oslo Raw. Kom og ta frokosten på Jentedagen sammen med oss i Norads informasjonssenter 11. oktober.

Arrangementet oppdateres.

For spørsmål angående arrangementet, ta kontakt med eirin.broholm@plan-norge.no  

 

Publisert 25.09.2023
Sist oppdatert 25.09.2023