Bilde av afrikanske kvinner
Foto: Ian Macharia on Unsplash

En utypisk kvinnedag 2023

Tidspunkt: 8. mars kl.10:00-11:30

Hva skjer når du setter sammen elever fra videregående skoler og eksperter fra det globale sør? Og kaster inn Norads direktør i miksen? Da får du en noe annerledes markering av den internasjonale kvinnedagen.

Vi vil forsøke å berøre den vanskelige, store samtalen om likestilling mellom kjønn. Vi vil bevege oss innom dilemmaene, motsetningene og tregheten i det å få til sosial, økonomisk, politisk bærekraftig utvikling av samfunn som baserer seg på og som gir økt og mer grunnfesta likestilling mellom kjønn. En fjerdedel av verdens befolkning består av ungdommer og unge mennesker, mens ¾ deler av verdens befolkning bor i det globale sør. Denne dagen ønsker vi å vie til stemmer som ellers ikke alltid slipper til i diskusjonen, selv om diskusjonen i stor grad omhandler dem. Hva tenker våre ungdommer? Hva tenker våre spesialister i panelet?

Er vi alle enige i hva som er de underliggende årsakene til hvorfor det er så vanskelig å få til likestilling? Er vi alle enige i hva denne likestillingen består i? Hvilken betydning har ikke-diskriminerende lovverk og politisk vilje og ressurser til å gjennomføre et lovverk som legger til rette for bla SRHR, tilgang til utdanning og helse, politisk og økonomisk deltakelse, tilgang til arv og eiendom og ressurser, beskyttelse og rettsforfølgelse ifm kjønnsbasert vold og skadelige skikker for å få til økt likestilling? Er noe viktigere enn annet og hvem kan bidra til å endre hva? Når er det motsetningsfylte rettigheter, behov og interesser inntreffer og hvem sine vil gå seirende ut? Hvorfor er det sånn, må det være sånn? Er vi enige i hva som må til for at dette skal endres? Vi kommer nok ikke til å finne et svar på alle disse spørsmålene i dag heller, men vi gir det et forsøk.

Onsdag 8. mars fra kl 1000-1100 kommer 25 ungdommer fra Kuben, Lambertseter, Oslo Handelsgymnasium, Oslo Katedralskole og Stovner videregående skole til Norad for å ta del i samtalen. 

Panelet består av:

  • Wanjira Mathai, administrerende direktør, Afrika og globale partnerskap, WRI
  • Rajat Khosla, direktør, United Nations Universitetet, internasjonal institutt for global helse
  • Wanjira Mzalendo, menneskerettighetsforkjemper og student, Universitetet i Nairobi
  • Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad
  • Ritika Dhall, seksjonsleder for likestilling leder samtalen 

Mens salen er forbeholdt ungdommer, kan du følge med på livestream her

Arrangementet foregår på engelsk. 

Publisert 28.02.2023
Sist oppdatert 28.02.2023