Møt Norad på Den globale scenen på Arendalsuka

Den globale scenen setter internasjonale utviklingsspørsmål på agendaen under Arendalsuka. For å skape bærekraftig utvikling må ulike sektorer og aktører samarbeide. Norad, Prio, Scatec, Sintef og Yara inviterer til debatter omkring store internasjonale spørsmål knyttet til utvikling, økonomi, miljø, matsikkerhet, menneskerettigheter og geopolitikk.
Her er programmet: 

Norads egne arrangement

Mandag 14.august

18:00 - 18:45, Den Lille Andunge

Jorda rundt på 45 minutter: Med klimakrisen som reisefølge 

bvs_200.jpg

Bli med på tur til blant annet Somalia, Guyana, Brasil og Bangladesh og lær mer om hvordan alt fra teknologi til knølhvaler spiller en viktig rolle i kampen mot klimakrisen.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell tar deg med på en annerledes reise der han viser hvordan klimaendringene merkes på ulikt vis i ulike deler av verden. Du får med egne øyne se hvordan ekstremvær, tørke og global oppvarming i stadig økende grad rammer noen av verdens fattigste land.

I løpet av 45 raske minutter gir Solhjell deg et innblikk i hvilke trusler, utfordringer og muligheter klimakrisen representerer. Du får se hvordan ren energi, innovasjon og ny teknologi vil spille en stadig viktigere rolle fremover.

Videre gir Norad-direktøren deg status for omstillingen fra fossil til fornybar i utviklingsland, med fokus på et par sentrale spørsmål:

 • Hvordan sikre at all bistand bidrar til bærekraftig utvikling?
 • Hvordan skal vi klare å nå klimamålet samtidig som vi jobber for økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse i lavinntektsland?

Arrangør: Norad

Medvirkende fra Norad: Bård Vegar Solhjell, Direktør for Norad

 

Tirsdag 15.august

10:00 - 10:45, Den Lille Andunge

Stefan Löfven: Et gjennombrudd for både planeten og menneskeheten?

lofven200.jpgPå oppdrag fra FNs generalsekretær har Sveriges mangeårige statsminister Stefan Löfven arbeidet for et mer effektivt internasjonalt samarbeid.

Sammen med tidligere president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, har han ledet The High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB) med mål om å komme fram til konkrete og gjennomførbare tiltak og endringer i det multilaterale samarbeidet for å nå bærekraftsmålene.

Resultatet er rapporten A Breakthrough for People and Planet (highleveladvisoryboard.org) .

Radikale endringer må til for å sikre en bedre internasjonal styring og verdensorden. Hvis ikke står vi foran en kollektiv kollaps i det multilaterale systemet, er det klare budskapet.

Arrangør: Norad

Medvirkende fra Norad: 

 • Bård Vegar Solhjell, Direktør for Norad
 • Nina Bull Jørgensen, seniorrådgiver, Norads kommunikasjonsavdeling

 

Onsdag 16.august

09:00 - 09:45, Den Lille Andunge

"Indias Bill Gates" Nandan Nilekani digitaliserer for en bedre verden – hva kan Norge lære?

nandan200.jpgNy teknologi og digitalisering kan være et kraftfullt verktøy for myndighetene i et land – om det brukes riktig. Mange ser nå til India for å lære.   

Gjennom digitalisering av offentlig infrastruktur har India i løpet av et lite tiår oppnådd økonomisk inkludering på en skala som normalt ville tatt mer enn 50 år. Biometrisk legitimasjon har gitt millioner av indere sitt aller første offisielle bevis på at de faktisk eksisterer, og tidligere marginaliserte grupper fått tilgang til banktjenester, digitale betalingsløsninger og offentlige tjenester.

Mange land ønsker nå å følge i Indias fotspor og sikre seg tilgang til deres teknologiske løsninger.

Arrangør: Norad

Medvirkende: 

 • Bjørg Sandkjær, Statssekretær i Utenriksdepartementet
 • Nandan Nilekani, filantrop og styreleder i Infosys ltd.
 • Morten Dalsmo, Konserndirektør i Sintef Digital
 • Liv Dingsør, Administrerende direktør i Digital Norway

Medvirkende fra Norad: 

 • Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad
 • Erik Feiring, underdirektør i Norad
 • Nina Bull Jørgensen, seniorrådgiver Norads kommunikasjonsavdeling

Norad deltar også her:

Mandag 14.8

13-13.30 Norges rolle i gjenoppbyggingen av energisektoren i Ukraina – Arr: Scatec, Sted: DN-teltet. Norads direktør Bård Vegar Solhjell i panel

1400-1500 Menn må på banen i kampen mot kvinnevold -spotlight initiative Arr: Spotlight initiative, FN Sted: No9 CC Cafe. Avdelingsdirektør Lisa Sivertsen fra Norad i panel

1500-1600 Sivilsamfunnsorganisasjoner som forsvarsverk mot demokratisk tilbakegang? Arr: Norsk Folkehjelp, Sted; Den lille andunge - Avdelingsdirektør Håvard Mokleiv Nygård fra Norad i panel

1400 - 1445 Innovasjon og teknologi i møte med humanitær bistand Arr: UiAgder, CIEM, Sted: UiA-teltet. Fagdirektør Øyvind Eggen deltar fra Norad

1500-1545 Investeringstørke i utviklingsland - kan Norge redde verden? - Arendalsuka, NHO-arr, MØR Biffhus – Norads direktør Bård Vegar Solhjell i panel

1600-1645 – Klimatilpasning - et lokalt problem i et globalt perspektiv, Sintef, Den lille andunge – Norads direktør Bård Vegar Solhjell i panel

1700-1800: Bombet og nedbrent: Gjenoppbygging av energisektoren i Ukraina - hvordan bør Norge bistå? Arr: UNDP Norge m.fl., Sted: GRID Arendal. Fung. avdelingsdirektør Jorun Nossum deltar.

1700-1900 –  Åpning av Håpets Katedral - Direktør Bård Vegar Solhjell deltar

1800-1900 – Jorda rundt på 45 minutter: Med klimakrisen som reisefølge, Arr: Norad, Sted: Den lille andunge - Foredrag med Norads direktør Bård Vegar Solhjell 

18:30 - 19:30 When the pandemic hit Niger Arr: FAFO, Atlas-alliansen, Sted: Arendal bibliotek - Avdelingsdirektør i Norad Lisa Sivertsen deltar

20:30 – 21:30 Hvorfor har ikke Norge et større globalt engasjement for svangerskapsomsorgen og det nyfødte liv? - Arendalsuka  Arrangør: Global helse Norge - Avdelingsdirektør i Norad Lisa Sivertsen deltar

Tirsdag 15.8

0830-0930 Energisikkerhet og energiomstilling i fremvoksende markeder - Arendalsuka Energisikkerhet og energiomstilling i fremvoksende markeder - Arendalsuka, Fagdirektør i Norad Mats Boesen deltar

0900-1000 Hvordan forholder land i sør seg til Ukraina-krigen? Panorama Nyheter - Norads direktør Bård Vegar Solhjell deltar

1000-1045 - Stefan Löfven - et gjennombrudd for planeten og menneskeheten? Den lille andunge - Norad-arrangement – Direktør Bård Vegar Solhjell i panel, Seniorrådgiver i Norad Nina Bull Jørgensen er moderator

1100-1145 Bistand som bommer Arr: Sintef, NTNU, Lærda, Sted: Den Lille Andungel - Avdelingsdirektør i Norad Lisa Sivertsen i panel

1215-1300 Hvordan skal Norge bidra til universell helsedekning i utviklingsland? Unicef, Redd Barna, KN - Avdelingsdirektør i Norad Lisa Sivertsen i panel

1400-1445 – Renewable energy in Africa - Norway can accelerate the green  shift Arr: Scatec-arr, Sted: Den lille andunge - Direktør Bård Vegar Solhjell i panel

 

 

 

 

Onsdag 16.8

0900-0945 "Indias Bill Gates" Nandan Nilekani digitaliserer for en bedre verden – hva kan Norge lære? Den lille Andunge – Norad-arrangement - Direktør i Norad Bård Vegar Solhjell deltar og underdirektør Erik Feiring er møteleder

09.30-11.00 Mat og makt: to grunnleggende faktorer for utvikling - Arendalsuka – Underdirektør Astrid Tveteraas deltar fra Norad

10.00-11.00 – Kommunevalgdagen: Trues lokalpolitikere til taushet? - Direktør Bård Vegar Solhjell i panel

1100-1145 Ukraina i krig - men også "open for business?" - Fung. avdelingsdirektør Jorun Nossum deltar frå Norad

12.30-13.15 – Utfordringer på repeat - vil vi noen gang få en skole for alle elever? Arr: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge Funksjonshemmede, Sted: Clarion Hotel , Tyholmen, Sal B - Direktør Bård Vegar Solhjell i panel

1300-1345 Kunnskap eller handling – vet vi nok til å gjennomføre FNs naturavtale? Arr: Nasjonalkomm. for havforskn.tiåret, NTNU, No.Forskn.råd, Sted: MS Lofoten - Senirorrådgiver i Norad Gabriella Kossmann er møteleder

14.00-15.00 – Geopolitikk og energikrise: ​ Hvordan endrer krig og energikrise verden? Statkraft, Fornybarbåten - Direktør Bård Vegar Solhjell i panel

14.00-14.45 – Developing Global Sustainability - More, Faster and Leave No One Behind - What Works? SINTEF-arrangement), Den lille andunge - Direktør Bård Vegar Solhjell i panel

1500-1545 Finansiering for fremtiden - Nye allianser for verdens fattige SOS-barnebyer, Torvet 1A - Fagdirektør Øyvind Eggen deltar fra Norad

1500-1600 Afrikas øyeblikk - matproduksjon i den nye geopolitiske virkeligheten Arr: Yara, Sted: Den lille andunge - Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim  og ambassadør til FN Morten Aasland deltar

1500-1600 Spiller teknologi en rolle i tilbakeslaget for likestiling? Arr: Telenor, Sted: Spisestedet Vitebiten, Underdirektør i Norad Erik Feiring deltar 

1545-1700 Hvordan skal Ukraina gjenoppbygges? Det europeiske Wergelandsenteret, KS, UKRAINETT, Den norske Helsingforskomité, Frivillighet Norge, Norsk folkehjelp, Caritas Norge, Habitat Norge, på Menneskerettighetshuset - Direktør Bård Vegar Solhjell deltar fra Norad  

1700-1815 Nobel Peace Prize laureate, UN World Food Programme - Former Executive Director Mr. David Beasley - Arendalsuka arr: Reitan Retail, Sted: Thommesengården -  Direktør Bård Vegar Solhjell deltar

Torsdag 17.8

0900-1000 Menneskerettighetsforsvarere i krisetid - hvordan kan Norge bidra? Arr: Raftostiftelsen, Helsingforskomiteen, SAIH, Amnesty Norge, mfl - Sted: Menneskerettighetshuset - Fagdirektør i Norad Liv Kvanvig Hernæs deltar

1140-1210 – Panelsamtale på sjakk-arrangement Arr: Offerspill), Sted: MS Brisen ved kai - Direktør i Norad Bård Vegar Solhjell i panel

1400-1500 - Toppmøte om FN: hvor viktig er FN for Norge – og Norge for FN? UNDP - sted: Bertine - Direktør Bård Vegar Solhjell deltar fra Norad

Kontakt oss på Arendalsuka

Trenger du å komme i kontakt med Norad på Arendalsuka? 

Kontaktperson for Norad på Arendalsuka:
Kristin Lien
kristin.lien@norad.no
Tel +47 982 57 617

Pressetelefon: +47 977 14 966
Skriftlige mediehenvendelser: 
presse@norad.no

Følg Norad på X: https://twitter.com/noradno