Forskning

Norad skal drive et kunnskapsbasert utviklingsarbeid og ønsker også å være et kunnskapssenter og en pådriver i samfunnsdebatten om bistand og utvikling. Forskning er sentralt.

Norad bidrar til kunnskapsutvikling på alle de sentrale områder for norsk utviklingspolitikk, gjennom støtte til norske forskere alene eller i samarbeid med forskere fra samarbeidsland i sør.

Norad legger vekt på kvalitet og relevans i forskningen. En stor del av støtten blir kanalisert gjennom Norges Forskningsråd, som bidrar til kvalitetssikring gjennom konkurranseutsetting og oppfølging. Noe av denne støtten ligger under paraplyprogrammet Norge som Global Partner (NORGLOBAL), der et hovedmål er å stimulere til samarbeid mellom norske forskere og forskere fra utviklingsland.

Norad støtter også institusjoner i sør som kanaliserer midler og initierer forskning i samarbeidslandene og regionene. Videre støtter Norad også forskning regi av organisasjoner som jobber mot sør.

Norad støtter ikke individuelle forskere direkte.

Norad vil sikre at resultater av forskningen blir brukt til utvikling i sør. Mange resultater blir publisert internasjonalt og er en del av Norges bidrag til den globale kunnskapsutviklingen. Andre tiltak er mer rettet mot definerte land, institusjoner og oppdrag i sør.