Tallenes tale

 Tallenes tale består av fire deler som tar for seg utvalgt utviklings- og bistandsstatistikk.
  1. Den første delen gir en oversikt over utviklingsindikatorer i utvalgte mottakerland, med særlig fokus på menneskerettigheter og demokrati.
  2. Den andre delen gir generell informasjon om norsk bistand i 2013.
  3. Del tre sammenlikner den norske bistanden med bistanden fra andre land i OECD.
  4. Den fjerde delen inneholder tabeller med utvalgt informasjon om norsk bistand.
Publisert 06.02.2015
Sist oppdatert 16.02.2015