Mats Julius Boesen

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for næringsliv og nye partnarskap
+4723980324