Eirin Mobekk

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for multilateralt samarbeid
+4723980445