Quality Assessment of Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation (2019-2020)

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2021
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Ternström AB
 • Bestilt av: Evaluation Department at Norad
 • Land:
 • Tema: Offentlig forvaltning, Kapasitetsutvikling
 • Antall sider: --
 • Serienummer: 3/21
 • ISBN: 978-82-8369-071-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne studien har vurdert kvaliteten på gjennomganger, eller desentraliserte evalueringer, gjennomført av Norad, Utenriksdepartementet og ambassadene i 2019 og 2020. Den har vurdert 27 evalueringer, og 24 mandater for gjennomføring av evalueringsoppdraget.

Desentraliserte evalueringer er en viktig kilde til informasjon om effekten og nytten av norskfinansierte bistandsprogrammer. Det er derfor svært viktig at disse evalueringene er troverdige og relevante slik at de kan brukes til å forbedre norsk bistand.

Studien er den andre av to oppfølgingsstudier etter en evaluering fra evalueringsavdelingen i 2017, som viste at det var grunn til å stille spørsmål rundt kvaliteten på gjennomgangene i bistandsforvaltningen.

Studiene er igangsatt for å fortsette arbeidet med å forbedre kvaliteten på de desentraliserte evalueringene, slik at de kan bli enda bedre verktøy for styring og forbedring av bistanden.

Studien er gjennomført på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad av Ternström AB.

Publisert 26.10.2021
Sist oppdatert 26.10.2021