Hvordan heve kvaliteten og nytten til desentraliserte evalueringer?

Avdeling for evaluering presenterer ny studie om evalueringer av programmer og prosjekter.
28 okt. 2021

12:30 - 13:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Fysisk + digitalt

Fysisk + digitalt

Veibeskrivelse (google)
Se seminaret direkte via norad.no Gå til videospiller nederst på siden. 
 
Desentraliserte evalueringer, evalueringer av programmer og prosjekter, er en viktig kilde til informasjon om effekt og nytte av bistandsprogrammer.
 
Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norad og ambassadene skal bruke denne typen evalueringer i planlegging og styring – både på prosjekt-, program- og porteføljenivå. Partnere kan også dra nytte av denne typen evalueringer.
 
Den nyeste studien på området viser at disse evalueringene ikke alltid holder høy nok kvalitet til at de gir troverdig informasjon om effekter og resultater av norsk bistand. 
 
Hvordan kan vi heve kvaliteten og hvordan kan vi bruke disse evalueringene til å få bedre bistand? Det er utgangspunktet for en paneldebatt i regi av avdeling for evaluering. 
 
I panelet deltar: 
 
  • Hege Hertzberg, assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet 
  • Per Øyvind Bastøe, førsteamuensis ved VID vitenskapelige høgskole og tidligere evalueringsdirektør i Norad
  • Håvard Mokleiv Nygård, avdelingsdirektør,  avdeling for kunnskap i Norad
  • Ingela Ternström, seniorkonsulent hos Ternstrom Consulting AB og forfatter av studien.
Paneldebatten ledes av Ida Lindkvist, prosjektleder for studien i avdeling for evaluering. 
 

Om seminaret

Alle som vil, kan delta på møtet i Norads lokaler. Det er begrenset antall plasser, så husk å melde deg på i tide. Seminaret streames også direkte digitalt. Opptak blir tilgjengelig i etterkant. 
Det seminaret avholdes på norsk. 
 
Velkommen! 

 

Direkte fra kl. 12.30
Følg seminaret direkte her torsdag 28. oktober.