Vurdering av kvalitet på desentraliserte evalueringer i den norske bistandsforvaltningen

Kvalitetsvurderinger av gjennomganger og desentraliserte evalueringer som er gjennomført av den norske bistandsforvaltningen.
Evalueringsavdelingen vil gjennomføre kvalitetsvurderinger av gjennomganger og desentraliserte evalueringer som er gjennomført av den norske bistandsforvaltningen.
 
Det vil utarbeides årlige rapporter av de samlede vurderingene og av den viktigste kunnskapen som kommer ut av disse evalueringene.
Tidsplan: Evalueringen planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2020
Ansvarlig: Ida Lindkvist
Evalueringstype: Evalueringsrapport