Ønsker innspill til nytt evalueringsprogram

Hva bør evalueres i norsk utviklingspolitikk? Evalueringsavdelingen i Norad ønsker dine innspill.

Evalueringsavdelingen i Norad er i gang med å utforme evalueringsprogrammet for de neste tre årene. De ønsker forslag og anbefalinger om hva som bør evalueres.

Forslag eller kommentarer til temaer for evalueringsprogrammet, sendes til post-eval@norad.no innen onsdag 21. november.

Valg av hva som evalueres har betydning for hva som debatteres i utviklingspolitikken.

- Utviklingsministeren har flere ganger understreket behovet for å få til bedre læring av evalueringene. Bistandsbudsjettet er stort, og det er viktig å få kunnskap om hva som fungerer og bør satses mer på, og hva som ikke fungerer og bør avvikles, understreker evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Eget mandat

Evalueringsavdelingen fungerer uavhengig av Norads og Utenriksdepartementets ledelse. Avdelingen har et selvstendig mandat til å bestemme hva som skal evalueres, og hvordan dette skal gjennomføres. Evalueringsavdelingens instruks sier at de skal dekke hele bredden av Norges utviklingssamarbeid.

Virksomheten drives i tråd med anerkjente internasjonale evalueringsprinsipper.

- Alle evalueringene konkluderer med anbefalinger om hva som bør følges opp i utviklingspolitikken. Alle offentliggjøres, og de aller fleste presenteres i åpne seminarer hvor vi inviterer til drøfting, sier Bastøe.

Det gjennomføres rundt ti overordnede, tematiske evalueringer i året.

Lanseres i januar 2019

Det treårige evalueringsprogrammet revideres hvert år. Det nye programmet presenteres i begynnelsen av januar 2019.

De tre temaområdene i det pågående evalueringsprogrammet; næringsutvikling, humanitær innsats/sårbare stater og klima videreføres i det kommende programmet. I tillegg er det rom for nye tema og problemstillinger.

Denne invitasjonen er også sendt ut til avdelinger og seksjoner innen bistandsforvaltningen og til eksterne miljøer.

Publisert 22.10.2018
Sist oppdatert 22.10.2018