Oppdatert evalueringskunnskap om partnerland

Evalueringsavdelingen i Norad har samlet de aller ferskeste evalueringsrapportene for 12 av Norges partnerland.

Siden 2016 har evalueringsavdelingen i Norad publisert evalueringsbaserte syntesestudier av den norske og internasjonale bistandsinnsatsen i Norges 12 partnerland.

Syntesestudiene, kalt Country Evaluation Briefs (CEB), er utført i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt og Particip GmbH. I løpet av tre år er det publisert en syntesestudie for hvert partnerland. 

Til hver syntesestudie har det også blitt publisert et evalueringsportrett. Dette består av korte sammendrag av de underliggende rapportene til studien, samt lenker til hver av disse. 

Nå er hvert portrett oppdatert, slik at informasjon om - og lenker til - også de aller ferskeste evalueringsrapportene knyttet til de enkelte landene er samlet her. 

  • Se oversikt over de 12 landene i faktaboksen

Brukervennlig

- Landbriefene og de tilhørende evalueringsportrettene utgjør et unikt tilfang av relevant og oppdatert kunnskap om bistandsinnsatsen i partnerlandene, forteller evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Over 400 evalueringsrapporter og andre relevante dokumenter er samlet i de 12 evalueringsportrettene. 

- Nettopp fordi materialet er så omfattende, har vi lagt stor vekt på å gjøre dokumentene lett tilgjengelige og brukervennlige, understreker Bastøe.

De oppdaterte evalueringsportrettene inneholder de viktigste norske og internasjonale evalueringsrapportene for hvert av landene. Med publiseringen av de oppdaterte portrettene avsluttes arbeidet med syntesestudiene Country Evaluation Briefs i denne omgang.

- Det er mye lærdom samlet i dette materialet. Jeg håper den kunnskapen som finnes her, fanges opp og legges til grunn for nye innsatser og justering av pågående arbeid. I siste instans er håpet at dette vil bidra til at bistanden Norge gir, blir enda mer effektiv og skaper reell endring for mottakerne, tilføyer Bastøe.

Kartlegging av bistandsinnsatsen i Norges partnerland

Begrepet partnerland ble først brukt i statsbudsjettet for 2018. Regjeringen peker her på tre kategorier av land:

  • land for langsiktige strategiske partnerskap
  • land med behov for stabilisering og konfliktforebygging
  • land som er sentrale for bekjempelse av globale utfordringer

Evalueringsavdelingens synteserapporter presenterer relevant kunnskap om norske og internasjonale giveres bistandsinnsats i norske partnerland. Rapportene skal også identifisere områder der det er behov for mer kunnskap.

Publisert 06.12.2018
Sist oppdatert 17.12.2018