Foto: Ken Opprann

Fungerer bistanden til et av verdens fattigste land?

Norads evalueringsavdeling oppsummerer evalueringer av bistand til Malawi.

I 2014 ble det femte demokratiske valget på rad avholdt i Malawi. Det var en stor milepæl for landet, som har vært en selvstendig stat i 53 år.

Den nyvalgte presidenten Peter Mutharika ga håp om fremdrift etter årelange problemer med korrupsjon og styresett.

Tre år senere befinner landet seg likevel i en ytterst vanskelig situasjon.

- Den kroniske fattigdommen er knapt endret etter tiår med bistand. I 2017 truer hungersnød om ikke noe gjøres, sier Norads evalueringsdirektør Per-Øyvind Bastøe.

Befolkningsvekst, manglende økonomisk fremgang, klimaendringer og stagnasjon i landbruket er noen av de viktigste utfordringene landet står overfor.

Er det håp i sikte?

Norads evalueringsavdeling har utformet en kortfattet oppsummering av evalueringer av den internasjonale bistandsinnsatsen i landet.

Stor bistandsmottaker

Malawi er et av landene i Afrika som får mest bistand av Norge. I 2015 gikk 590,8 millioner kroner av norske bistandsmidler til landet.

En rekke givere, inkludert Norge, har over tid bidratt med betydelige midler til styrking av Malawis landbruk, tjenestetilbud innen helse og utdanning og støtte til bedre styresett. I 2015 utgjorde den samlede internasjonale bistanden til landet 1,2 milliarder dollar.

Hvor godt har bistanden fungert?

- Bistanden til Malawi har gjort en betydelig forskjell for utviklingen på noen områder, og reduksjon av barnedødelighet, samt innen helse og grunnskoleutdanning, er til dels imponerende. Samtidig har det vist seg svært vanskelig å få til vesentlige endringer innen jordbruket, og når det gjelder å skape levedyktige alternativer til jordbruket.

Hovedfunn

I evalueringsavdelingens landrapport for Malawi fremkommer følgende hovedfunn:

  • Til dels dramatiske forbedringer innen helsesektoren, herunder halvering av barnedødeligheten fra 2004-2015
  • Antall barn i grunnskolen økte fra 53 til 61 prosent;
  • Lav kvalitet i undervisningen, og stort frafall fra grunn- til ungdomstrinnet;
  • Fire av åtte tusenårsmål ble nådd innen fristen i 2015, herunder målene om redusert barnedødelighet; kamp mot HIV og AIDS, malaria og andre sykdommer; samt målet om bærekraftig miljø;
  • Betydelige utforderinger gjenstår mht. målet om å hindre ekstrem fattigdom og sult, samt målene om universell grunnutdanning; kvinners rettigheter og likestilling; samt redusert mødredødelighet.
Publisert 07.06.2017
Sist oppdatert 12.06.2017