Forum for Utvikling og miljø blir største mottaker av Norads informasjonsstøtte med 6,5 millioner kroner årlig, til arbeidet med å fremme bærekraftsmålene. Foto: Forum for Utvikling og miljø

Nye avtaler om informasjonsstøtte for å engasjere nordmenn

Norad inngår i disse dager 33 nye avtaler om informasjonsstøtte med norske organisasjoner. Målet er å engasjere flere nordmenn i bærekraftsmålene og viktige globale spørsmål. Den totale støtten er på inntil 300 millioner over en femårsperiode.

– Med den nye tildelingen ønsker Norad å bidra til å spre mer kunnskap og skape et større engasjement i Norge rundt globale løsninger for å nå FNs bærekraftsmål, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn og privat sektor i Norad.  

Formålet med informasjonsstøtten er å fremme demokratisk deltakelse, samfunnsdebatt og økt kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål her i Norge. I motsetning til resten av de norske bistandsmidlene, er dette altså penger som brukes på hjemmebane.

For å sikre forutsigbarhet i arbeidet har Norad har utvidet lengden på avtalene til fem år.

Samarbeid med næringslivet

Samarbeid og partnerskap er nøkkelord i alt arbeid med å nå bærekraftsmålene. I tråd med dette ble det i  utlysningen oppfordret til fellessøknader. Det har resultert i at fem av avtalene er med flere organisasjoner samlet, som får tilskudd til å gjennomføre felles prosjekter.

Videre ble det oppfordret til samarbeid med næringslivet. Flere av organisasjoner har tatt denne utfordringen. Blant disse er Strømmestiftelsen som samarbeider med ansatte i private bedrifter på Sørlandet for å skape engasjement rundt fattigdomsbekjempelse i verden.   

Et bredt spekter

Tax Justice Network  er en annen organisasjon som får nye midler gjennom Norads informasjonsstøtte-ordning. De ønsker å sette søkelys på hvordan milliarder av skattekroner fra fattige land forsvinner til skatteparadiser, gjennom politisk påvirkningsarbeid og folkeopplysning. 

Forum for Utvikling og miljø blir største mottaker med 6,5 millioner kroner årlig til sitt arbeid med å fremme bærekraftsmålene. Mens Operasjon Dagsverk fortsatt får støtte til sitt arbeid med å spre kunnskap og engasjere norske skoleelever rundt globale utviklingsspørsmål. 

– Vi trenger ungdom med engasjement for klimasaken, organisasjoner som utfordrer skatteparadiser og andre organisasjoner som opplyser om rettigheter for barn over hele verden. Nå gleder vi oss til å se hvordan organisasjonene skal gjennomføre tiltakene de neste fem årene, sier Wenche Fone.  

Tøff konkurranse

I søknadsprosessen har Norad vektlagt kvalitet på prosjektene, målgrupper, geografisk spredning over hele landet, samt bærekraftmålene som ramme for all aktivitet.  

– Konkurransen om midlene i informasjonsstøtteordningen er tøff. Selv om mange av søknadene i denne runden var gode, er det dessverre ikke mulig å gi støtte til alle, understreker Wenche Fone.

Norad mottok 64 søknader på til sammen mer enn 658 millioner kroner, mens Norad  «kun» har 300 millioner kroner, som skal fordeles over femårsperioden 2021-2025. Det betyr at om lag halvparten av søkerne fikk avslag. 

– Kvalitet i søknadene har vært avgjørende, men vi har også vært opptatt av å sikre en bred portefølje med ulike tematiske områder og målgrupper, forklarer Fone.  

Dette er de 33 organisasjonene Norad inngår avtale med:

 • Forum for utvikling og miljø (ForUM) 
 • Framtiden i våre hender (FIVH)  
 • Fellesrådet for Afrika og Støttekomiteen for Vest-Sahara  
 •  Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) 
 • Regnskogfondet 
 • Kirkens Nødhjelp 
 • Redd Barna 
 • Tax Justice Network – Norge (TJNN)
 • Operasjon Dagsverk 
 • Changemaker med Press om tiltaket Verdens Beste Nyheter (VBN)  
 • KFUK-KFUM Global med KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM-speiderne   
 • Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) 
 • Litteraturhuset i Oslo  
 • SLUG Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk 
 • Naturvernforbundet og Natur og Ungdom  
 • Utviklingsfondet 
 • ATTAC Norge 
 • Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS) 
 • Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner  (LNU) 
 • Spire 
 • Røde Kors   
 • Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) 
 • Miljøagentene 
 • Sex og Politikk 
 • Norges Kristne Råd ved Global Info 
 • WWF Verdens Naturfond  
 • Afghanistankomiteen 
 • Bekkelaget Sportsklub/ Norway Cup 
 • Strømmestiftelsen  
 • Fellesutvalget for Palestina  
 • Care Norge  
 • Human rights human wrongs (HUMAN)  
 • Mental Health and Human Rights Info -Boys and men (MHHR)  

 

 

Publisert 22.03.2021
Sist oppdatert 22.03.2021