Et mer produktivt og robust landbruk vil kunne dempe ustabile situasjoner og samtidig bidra til bedre matsikkerhet.

Samler kloke hoder i kampen mot sult

Tilgang til mat for alle er en av de største utfordringene verden står overfor. Norad inviterer til seminarer med internasjonale eksperter.

Antallet sultende i verden har blitt redusert de siste 15 årene. Fremgangen har imidlertid vært ujevnt fordelt. 800 millioner mennesker lider fortsatt av sult og underernæring. Mange av disse lever i land med krig og konflikt.

Færre går sultne globalt, men i Afrika sør for Sahara øker antallet sultende mennesker. Dette er også regionen der man finner de fleste fokuslandene for norsk utviklingspolitikk.

Samtidig angår ikke problemstillingene rundt tilgang til mat bare Afrika.

- En av de største utfordringene verden står overfor er hvordan vi skal produsere nok og næringsrik mat på en mer bærekraftig måte, sier Anne Beathe Tvinnereim, underdirektør for Norads seksjon for miljø og matsikkerhet.

Over fire dager, fra 7. til 10 mars, ønsker Norad velkommen til seminarer om matsikkerhet og ernæring i norsk bistand. Norske og internasjonale institusjoner samles i Oslo for å diskutere hvordan norsk utviklingspolitikk best kan oppnå resultater i kampen mot sult.

En av verdens største utfordringer

FNs bærekraftsmål nummer 2 (se faktaboks) er i fokus når Norad arrangerer seminarer under tittelen Mat og utvikling i uke 10.

Verdens matproduksjon må øke med 60 prosent for å være i stand til å fø en voksende verdensbefolkning fram mot 2015. Landbruket sør for Sahara produserer i dag langt under sitt potensiale.

- Vi blir flere mennesker på kloden. Klimaendringene gjør det også vanskeligere å produsere maten, sier Tvinnereim.

Vær og klima er noe som allerede i dag truer tilgangen til mat.

- Akkurat nå herjer historiens kraftigste tilfelle av værfenomenet El Niño i Afrika. Nødhjelpsorganisasjoner advarer mot at flere enn 60 millioner mennesker over hele verden kan komme til å sulte, bli syke og mangle vann som følge av El Niño, sier Tvinnereim.

Eksperter deler råd og erfaringer

Målet med seminarserien er å innhente gode råd. Ledende eksperter får sagt sitt om hvordan norsk utviklingspolitikk bør bidra til mer effektivt og klimarobust landbruk, bedre matsystemer og bedre ernæring i fokuslandene for norsk bistand.

- Vi får besøk av mange spennende mennesker med viktige budskap om matsikkerhet i utviklingsland, sier Tvinnereim.

En rekke afrikanske organisasjoner kommer. Et eksempel er NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) som er utviklingsorganisasjonen til Den afrikanske union. NEPAD og flere afrikanske organisasjoner vil bidra til viktige innspill fra mennesker som ser problemene på nært hold.

Shenggen Fan og Lawrence Haddad fra IFPRI (International Food Policy Research Institute) skal presentere Global Nutrition Report for 2015. De skal snakke om de viktigste tiltakene for å sikre nok og næringsriktig mat til verdens befolkning.

I tillegg kommer norske kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner som Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

- På lang sikt er konsekvensene av sult enorme. I enkelte land i Afrika er opptil halvparten av barna «stunted», det vil si mentalt og fysisk underutviklet grunnet underernæring. Mat til alle er jobb nummer én. Det er en menneskerett og en forutsetning for all utvikling, sier Tvinnereim.

Publisert 16.02.2016
Sist oppdatert 17.02.2016