Hvordan kan Norge bekjempe sult?

Det afrikanske kontinentet må øke matproduksjonen betraktelig for å produsere nok mat til en raskt økende befolkning. Norske bistandsorganisasjoner inviterer politikere til debatt om temaet.
10 mar. 2016

9:15 - 10:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet i 4. etg.

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Klimaendringene og en ineffektiv landbrukssektor skaper utfordringer for matproduksjonen.

Flere av Norges fokusland rammes nå regelmessig av tørke, flom og ustabile regntider. Vi ser at El Niño fører til at flere millioner mennesker i Etiopia og Malawi nå opplever akutt matmangel. Hva bør være Norges bidrag til å skape vekst i landbrukssektoren i våre fokusland og hvordan kan Norge være med på å bekjempe sult og feilernæring?

Norge har hatt en samordnet satsning på matsikkerhet gjennom strategien: Matsikkerhet i et klimaperspektiv. Strategien er nå avsluttet og det er på tide å se på hvordan arbeidet skal videreføres.

Vi spør sentrale politikere hva de mener bør være Norges bidrag i arbeidet med å bekjempe sult og skape vekst i den viktige landbrukssektoren i våre fokusland.

10:15 Velkommen

  • Ved GROW*

Debatt

  • Kjell Ingolf Ropstad, KrF
  • Torild Skogsholm, sekretariatsleder Venstre og tidligere generealsekretær Care Norge 
  • Jørund Rytman, medlem Utenriks- og forsvarskomiteen FrP
  • Høyre (tbc)
  • Ap (tbc)
  • Sp

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet

11:30 Oppsummering  

  • GROW*

*GROW er et samarbeid mellom Care, Caritas, Det norske misjonsselskap, Norges Vel, Norsk Folkehjelp og Utviklingsfondet. Målsetningen med GROW er å forbedre matsikkerheten til to millioner afrikanske småbønder innen 2025 ved hjelp av klimasmart landbruk, økt markedsadgang og satsning på ernæring.