Kan lærdommer fornye utviklingspolitikken?
Se fremleggelsen av evalueringsavdelingens årsrapport og den påfølgende debatten i opptak.

Bygger utviklingspolitikken på lærdommer?

Hvorfor går gamle lærdommer igjen? Evalueringsavdelingens årsrapport for 2015 legges fram.

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag sin årlige rapport. Den oppsummerer 10 evalueringer og studier som er blitt gjennomført det siste året.

Rapporten blir lagt fram på et debattmøte i Norads nye lokaler i Bygdøy allé 2 torsdag 19. mai.

Tema for debatten: Kan lærdommene fra evalueringene danne grunnlag for å fornye utviklingspolitikken?

Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe trekker fram tre sentrale lærdommer som har kommet ut av evalueringene.

Lærdommer som går igjen

Lærdom 1: Utviklingspolitikken preges av utydelige strategiske føringer. De overordnede politiske målene omsettes ofte ikke til klare føringer for hvordan arbeidet skal gjennomføres i praksis.

Det innebærer at det er vanskelig å prioritere mellom de mange gode formålene, og at det dermed blir en tendens til å spre seg for mye.

- Det tydeligste eksemplet fra evalueringene det siste året, finner vi i evalueringen av planleggingen, organiseringen og styringen av den norske innsatsen i Syria, sier Bastøe.

- Innsatsen preges av fleksibilitet og effektive beslutningsprosesser, men det er vanskelig å få øye på overordnede strategiske føringer for arbeidet. Muligens er det muntlig eller implisitt gitt retninger for arbeidet. Men mangelen på et tydelig uttrykk gjør det vanskelig å vurdere om innsatsen bidrar til å innfri intensjonene.

Lærdom 2: Det er ofte er vanskelig å finne god og troverdig dokumentasjon av erfaringene fra  og resultatene av  den norske innsatsen.

- Evalueringsteamene har gang på gang vanskeligheter med å finne nødvendig dokumentasjon. Enten er den vanskelig tilgjengelig, eller så er det lite som er dokumentert og rapportert, sier Bastøe.

Lærdom 3: Langsiktighet øker sjansene for å oppnå gode resultater.

Bastøe trekker spesielt fram evalueringen av norsk støtte til kapasitetsutvikling.

- Evalueringsteamet fant at de viktigste suksessfaktorene for vellykket kapasitetsutvikling var langvarig og forpliktende samarbeid, samt fleksibilitet og tilpasningsdyktighet.

Dette har historisk vært større rom for disse faktorene i norsk bistand enn i en del andre giverland, kommer det fram av i rapporten.

Blir lærdommene utnyttet?

Bastøe understreker at lærdommene i stor grad sammenfaller med det som har kommet fram av tidligere rapporter.

- Spørsmålet er derfor om utviklingsforvaltningen i det hele tatt lærer av de erfaringene som kommer ut av evalueringsvirksomheten, eller om er det evalueringsvirksomheten det er noe feil ved, sier Bastøe.

Publisert 19.05.2016
Sist oppdatert 19.05.2016