Kan lærdommer fornye utviklingspolitikken?

Dette er det sentrale spørsmålet i evalueringsavdelingens årsrapport.

I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget i mars pekte utenriksministeren på evaluering som et av de viktigste virkemidlene for å få fornye og reformere utviklingspolitikken.

Det mest slående i evalueringsavdelingens årsrapport er å se hvor sammenfallende de viktigste lærdommene fra siste år er med tidligere lærdommer. Betyr dette en mangel på evne eller vilje til å lære innen utviklingspolitikken, eller er det andre grunner til at de samme feil gjentas gang på gang?

Vi inviterer til debatt om læring og fornyelse i utviklingspolitikken i Norads nye lokaler. Debattdeltakere er:

  • Heikki Holmås, stortingsrepresentant og tidligere utviklingsminister

  • Christian Syse, assisterende utenriksråd og øverste embetsmann for utviklingspolitikken

  • Anne-Marie Helland, generalsekretær for Kirkens Nødhjelp

  • Magne Lerø, sjefsredaktør i ukeavisen Ledelse 

  • Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør

Debatten vil bli ledet av Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.

Etter debatten inviterer evalueringsavdelingen til en uformell mottagelse i evalueringsavdelingens nye lokaler.

Velkommen!