Se lanseringen av evalueringen av norsk Syria-bistand

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer ny evaluering som ser på om norsk bistand til Syria godt nok planlagt, organisert og gjennomført? Se lanseringen igjen.

Syria er dette tiårets største humanitære krise. Mer enn fem års borgerkrig har tatt over 250.000 menneskeliv, sendt nesten halvparten av landets befolkning på flukt, og bidratt til enorme menneskelige lidelser.

Først ble det presentasjon av hovedpunktene fra evalueringen ved teamleder Juilia Betts (IOD Parc) og prosjektleder Anette Wilhelmsen (evalueringsavdelingen i Norad). 

Deretter kommentarer ved Tore Hattrem (statssekretær, Utenriksdepartementet) med påfølgende debatt. Der deltok: 

  • Tore Hattrem (statssekretær, Utenriksdepartementet)
  • Anniken Huitfeldt (leder av Utenrikskomiteen, Stortinget)
  • Liv Tørres (direktør, Nobels Fredssenter)
  • Nora Ingdal (leder, Redd Barnas utdanningsseksjon) 
  • Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad)

Møteleder: Journalist Geir Helljesen

Publisert 03.05.2016
Sist oppdatert 03.05.2016