Evalueringsrapport om norsk bistand til Syria lanseres

Er norsk bistand til Syria godt nok planlagt, organisert og gjennomført?
3 mai. 2016

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet i 4 etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Syria er dette tiårets største humanitære krise. Mer enn 5 års borgerkrig har tatt over 250.000 menneskeliv, sendt nesten halvparten av landets befolkning på flukt, og bidratt til enorme menneskelige lidelser.

Helt siden 2011 har Norge gitt betydelig midler i akutt nødhjelp. Ved utgangen av 2015 hadde Norge bidratt med ca 3,5 milliarder kroner relatert til Syria-konflikten.

«Striking the balance: Evaluation of the planning, organisation and management of Norway’s assistance related to the Syria regional crisis» evaluerer om denne bistanden er godt nok planlagt, organisert og gjennomført. Rapporten gir en balansert framstilling og gir anbefalinger om hvordan arbeidet kan gjøres enda bedre i tiden framover.

På seminaret presenteres innholdet i rapporten. Deretter følger en diskusjon om hvordan bistand til en humanitær krise som Syria bør anrettes. Seminaret avholdes på norsk - med unntak av presentasjonen av hovedpunktene fra evalueringen, som vil bli holdt på engelsk. 

Program:

 • Presentasjon av hovedpunktene fra evalueringen ved teamleder Juilia Betts (IOD Parc) og prosjektleder Anette Wilhelmsen (evalueringsavdelingen i Norad)

 • Kommentarer ved Tore Hattrem (statssekretær, Utenriksdepartementet)

 • Debatt:
  • Tore Hattrem (statssekretær, Utenriksdepartementet)
  • Anniken Huitfeldt (leder av Utenrikskomiteen, Stortinget)
  • Liv Tørres (direktør, Nobels Fredssenter)
  • Nora Ingdal (leder, Redd Barnas utdanningsseksjon) 
  • Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad)

Møteleder: Journalist Geir Helljesen

Lett lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.