Om evalueringsavdelingen

Evalueringsavdelingen initierer, planlegger og gjennomfører uavhengige evalueringer av norsk utviklingssamarbeid.