Det er grunnleggende i et demokrati at befolkningen fritt skal kunne velge dem som gir lover og styrer landet. I gjennomsnitt er norskstøttede UNDP engasjert i støtte til et valg et sted i verden annenhver uke.
Foto: Ken Opprann

Norads fem hovedoppgaver

Vår oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker.

Norads fem hovedoppgaver i utviklingssamarbeidet er:

1. Bistandsfaglig rådgiving

Norad gir utviklings- og bistandsfaglige råd til utenriksdepartementet og utensriksstasjonene.

2. Kvalitetssikring og kontroll

Norad arbeider for kvalitet i norsk bistand ved å kontrollere og bistå de som forvalter norske bistandsmidler.

3. Tilskuddsordninger

I 2015 bidro Norge med 34,5 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Norad forvaltet rundt 14 prosent av de norske bistandspengene. Det tilsvarer 4.7 milliarder. Mer om våre tilskuddsordninger.

4. Kommunikasjon

Hva er resultatene av norsk bistand? Hvor går pengene? Nytter det? Norad skal kommunisere om norsk bistand.

5. Evalueringer

Norad planlegger og bestiller uavhengige evalueringer av norsk bistand.

Publisert 18.02.2015
Sist oppdatert 18.02.2015