Analyse av norske direkteinvesteringer i utviklingsland

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2021
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Erik Feiring og Desma Natome
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Næringsutvikling
 • Antall sider: 16
 • Serienummer: 1/2021
 • ISBN: 978-82-8369-012-5
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten er utarbeidet av Norad som forberedelse til Norad-konferansen 2021.1 Rapporten analyserer omfang og innretning på norske direkteinvesteringer i utviklingsland, basert på statistikk fra Statistisk          Sentralbyrå og OECD.

Begrensninger i dataene og bruk av tredjeland til investeringer skaper støy i dataene, men vi kan likevel trekke noen nyttige innsikter fra analysen.

Rapporten viser at en svært liten andel av norske direkteinvesteringer befinner seg i lavinntektsland og lavere mellominntektsland, til sammen mindre enn fire prosent av totale investeringer.

Norge har imidlertid høyere direkteinvesteringer i utviklingsland enn Sverige og Danmark, og det kan antakelig forklares med store norske investeringer i oljenæringen i noen få utviklingsland.

Det er lite samsvar mellom hvilke utviklingsland som har store norske direkteinvesteringer og landene som er prioritert i norsk utviklingspolitikk, og så godt som ingen norske investeringer i de svært sårbare statene Norge har valgt som partnerland.

Dataene indikerer at investeringene i lavere mellominntektsland er fallende, men det knytter seg for mye usikkerhet til dataene til at vi kan konkludere tydelig på trenden.

Publisert 25.01.2021
Sist oppdatert 25.01.2021