Norad-konferansen 2021:

Opplev Norad-konferansen i opptak

Norad-konferansen 2021: En ny start – sammen eller hver stat for seg?

Vi står ved inngangen til et nytt år. En global pandemi, økonomisk stagnering, større ulikhet, og trusler mot demokrati og ytringsfrihet preget 2020. Starten på dette tiåret har kastet en hel verden ut i krise. Samtidig tikker klokka, med en enda større krise på trappene: Menneskeskapte klimaendringer.

På Norad-konferansen 2021 spør vi: Går vi mot en fremtid med mer samarbeid eller mer alenegang? Hva skal til for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og er vi egentlig på rett vei? Blir det tidenes tiår med felles løsninger på globale utfordringer, eller blir det stadig steilere fronter og mer nasjonalisme? Med et stjernelag av norske og internasjonale eksperter vil vi belyse disse spørsmålene og rette et spesielt fokus på helse, klima og økonomi:

 1. Helse: «Vaksinenasjonalisme og global fordeling»
 2. Klima: «Grønn gjenoppbygging og norsk bistand»
 3. Økonomi: «Vekst og arbeidsplasser innen planetens tålegrense»

Disse deltar på Norad-konferansen 2021 - se biografier for innledere

Digital konferanse

Norad-konferansen samler viktige stemmer og tar opp de viktigste spørsmålene. Konferansen blir som alt annet under covid-19 litt annerledes enn vanlig - den blir primært digital. Men dette er fortsatt årets viktigste konferanse for deg som er opptatt av bærekraftig utvikling, internasjonalt samarbeid og fattigdomsbekjempelse. Vi kan love et unikt faglig påfyll, gode samtaler og debatt.

Konferansen går over to dager. Den begynner kl. 10.00 begge dager, og varer til ca 13.00. Det er lagt opp til to sesjoner per dag. Det vil bli et kvarters pause mellom de to sesjonene, tidspunktet for pause i programmet står oppført i programmet. Du velger selv om du deltar på utvalgte sesjoner, en eller begge dagene. Velkommen!

Trykk på plusstegnet for å se detaljer om de ulike sesjonene og paneldeltakere i programmet under.

Information in English

Learn more about the conference and programme - and sign-up!

Sosiale medier

Følg konferansen i sosiale medier. 

#Noradkonf #Sammenmot2030

 

Presse

Pressekontakt er Daniel Schmidt. 

Kontakt: (+47) 977 14 966 (Norads pressetelefon) / 988 838 88 (sms)
E-mail: Jacob.Daniel.Schmidt@norad.no

Program

Dag 1
26 jan
Dag 2
27 jan
10:00
Velkommen: Møt årets hovedtalere

I første sesjon møter du årets hovedtalere som deler tanker om det neste tiåret – og hvorvidt vi går mot økt polarisering eller samarbeid? Konferansen begynner kl. 10.00. 

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell ønsker velkommen til årets konferanse. 

10.15: International Cooperation: Strengthening Economic Institutions for Sustainable Development. Antoinette Monsio Sayeh, assisterende direktør for det internasjonale pengefondet (IMF)

10.30: Building Forward Greener and Better: after the COVID-19 pandemic and towards 2030. Pavan Sukhdev, generalsekretær, WWF International


10.45: A world without hunger: from conflict to cooperation by 2030. David Beasley, direktør i Verdens matvareprogram (WFP)

11:00
Pause

Det er en kort pause mellom sesjonene. 

Sendingen blir ikke brutt i pausen, og starter igjen samme sted etter et kvarter. 

11:15
Helse: Vaksinenasjonalisme og global fordeling

Global helse har vært blant de høyest prioriterte områdene i norsk bistand gjennom skiftende regjeringer. God helse er en av de viktigste forutsetningene for livskvalitet og bærekraftig utvikling.

På Norad-konferansen kommer vi selvsagt ikke utenom covid-19 og den globale utrullingen av livsviktige vaksiner. Hvem skal få først? Nye viktige internasjonale samarbeidsplattformer mellom offentlige og private aktører er etablert. CEPI, COVAX og ACT-A støtter utvikling, rettferdig fordeling og utrulling av vaksiner. Norge finansierer disse i stor grad over bistandsbudsjettet. Men er det nok til å sørge for at ingen utelates?

I kjølvannet av pandemien utvikler en ny helsekrise seg. Reduserte primærhelsetilbud skaper for mange lavinntektsland en sekundærkrise som kan ramme langt verre enn pandemien. Hvordan sikrer vi tilgang til grunnleggende helsetjenester samtidig som vi bekjemper covid-19?

Detaljert program for sesjonen

11.15: Collective Action in the Age of Coronavirus. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

11.25: COVID-19: A defining moment for global solidarity. 
Innlegg ved dr. Tedros Ghebreyesus, direktør, WHO

11.35: Paneldebatt: Vaksinenasjonalimse vs global distribusjon

 • Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
 • Dr. Lia Tadesse, helseminister i Etiopia
 • Dr. Richard Hatchett, direktør i CEPI
 • Dr. Ole Fritjof Norheim, professor, Universitet i Bergen
 • Moderator: Amanda Glassman, Executive Vice President, Center for Global Development


12.10: Paneldebatt: Helsekrisene i skyggen av covid-19

 • Helen Clark, styreleder, Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH)
 • Joy Phumaphi, Executive Secretary, African Leaders Malaria Alliance
 • Leslie London, professor of Public Health, University of Cape Town
 • Dr. Ole Fritjof Norheim, professor og direktør ved Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)
 • Moderator: Amanda Glassman, Executive Vice President, Center for Global Development

12.40: Oppsummering

10:00
Klima: Grønn gjenoppbygging og norsk bistand

Hvilken verden møter oss på andre siden av vaksinekøen? I løpet av ett år er kampen mot ekstrem fattigdom satt mer enn ti år tilbake. Samtidig er klimakrisen flyttet høyere opp på den politiske agendaen.

Mens noen stater letter på miljøreguleringer for å få fart på økonomien, jobber andre for å finne nye og mer effektive løsninger gjennom forpliktende samarbeid. Gjenåpning – og gjenoppbygging – av nedstengte samfunn er en anledning til å tenke både grønt og bærekraftig. OECD og IMF er to internasjonale aktører som har oppgradert slagord fra «build back greener and better» til «build forward greener and better».

Det mangler ikke rapporter om at det vil koste å unngå klima- og naturkrisene. Det mangler heller ikke på rapporter som viser at det vil bli dyrere å reparere enn å forebygge. Et av spørsmålene vi stiller i denne sesjonen er hvilke tiltak og mekanismer som er mest effektive? Og hvordan kan (norsk) bistand bidra til grønn rettferdig gjenoppbygging?

Detaljert program for sesjonen

10.00: Velkommen ved Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad

10.10: Bistand i det avgjørende tiåret. Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister

10.20: Can humanity thrive in the Doughnut? Innlegg ved Kate Raworth, Senior Research Associate at Oxford University’s Environmental Change Institute

10.30: Paneldebatt: Grønn gjenoppbygging etter covid-19

 • Dag O. Hessen, professor, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Marie Storli, leder av Rethinking Economics
 • Per Espen Stoknes, førsteamanuensis, BI
 • Trine Lise Sundnes, leder av LOs internasjonale avdeling
 • Moderator: Maria Reinertsen, journalist, Morgenbladet

11.00: Paneldebatt: Grønn bistand 

 • Ulrika Åkesson, fagdirektør, Sida
 • Dan Banik professor og direktør for the Oslo SDG Initiative (UiO)
 • Hulda Holtvedt, politiker fra Miljøpartiet De Grønne Oslo
 • Tellef Thorleifsson, direktør, Norfund
 • Moderator: Maria Reinertsen, journalist, Morgenbladet
11:25
Pause

Det er en kort pause mellom sesjonene på klima og økonomi.

Sendingen blir ikke brutt i pausen. 

11:40
Økonomi: Vekst og arbeidsplasser innen planetens tålegrense

Økonomisk vekst er nødvendig for å utrydde fattigdom. Samtidig har vi ikke råd til en vekst som går på bekostning av naturen eller fører til økte klimagassutslipp.

Skal vi nå målene om å redusere fattigdom, avverge klima- og miljøkrisen og redusere ulikhet, trengs investeringer. Disse må finansieres av nasjonale og internasjonale kilder. På Norad-konferansen følger vi de viktigste pengestrømmene.

Næringslivet spiller en viktig rolle. De kan skape jobber og bidrar til at folk har muligheter til å jobbe seg ut av fattigdom. Men private investeringer bidrar ikke i stor nok grad til utvikling i de fattigste landene i dag. Derfor ser vi også på hvordan bistand og næringslivet kan spille sammen for å bidra til utvikling og at verden når bærekraftsmålene innen 2030.

Detaljert program for sesjonen

11.40 The Post-Covid Landscape. Carmen Reinhart, sjefsøkonom i Verdensbanken

11.50: Hvor mye investerer Norge i utviklingsland? Ny rapport om norske direkteinvesteringer Ved Erik Feiring, Norad 

12.05: Paneldebatt: Penga eller livet! Hvordan øke private investeringer for utvikling?

 • Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge
 • Elisabeth Grieg, Medeier i Grieg Gruppen/styreleder i Grieg Maturitas
 • Marie Nielsen, daglig leder i Penda Papers
 • Moderator: Maria Reinertsen, journalist, Morgenbladet

12.35: Oppsummering