How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2017
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Overseas Development Institute in cooperation with Chr. Michelsen Intitute
 • Bestilt av: The Evaluation Department (Norad)
 • Land:
 • Tema: Offentlig forvaltning, Humanitær bistand
 • Antall sider: 78
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-846-4
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norsk

Beslutningstakere og aktører har i mange år diskutert hvordan man bedre skal støtte mennesker i sårbare situasjoner og langvarige kriser, og hvordan bygge bro mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling. Selv om lærdommer og erfaringer rundt dette er bredt dokumentert, er det utfordringer knyttet til integrering og bruk av disse lærdommene i andre kriser.

I den norske bistandsadministrasjonen er det en økende erkjennelse av behovet for å tenke nytt rundt hvordan Norge best kan integrere og bruke disse lærdommene. Formålet med studien er å kartlegge kunnskapsgap om hvordan arbeide helhetlig i langvarige, humanitære kriser, og på bakgrunn av dette ha et grunnlag for å definere tema og innretning for kommende evalueringer av det norske engasjementet.  

English

Policy makers and actors in the humanitarian and development field have been struggling for years with questions of how to better support vulnerable people affected by protracted or recurrent crises, and how to create a better relation between the humanitarian and more long-term development assistance. Even though experiences and lessons learned in long-term humanitarian crises have been broadly documented, there are challenges related to the integration and use of these lessons in engagements in other crises.

In the Norwegian aid administration there is an increasing recognition of the need to rethink how Norway best can work to utilize these lessons. The purpose of this desk study is to identify knowledge gaps on how to improve efforts and engagement in long-term humanitarian crises and thus to provide a basis for upcoming evaluations of the Norwegian engagement. 

Publisert 23.03.2017
Sist oppdatert 23.03.2017