Foto: Nnaemeka Ugochukwu on Unsplash

Sivilt samfunn: Tildelinger i søknadsrunden for demokratifremme gjennom politiske partier 2022

Norad inngår fire avtaler på til sammen 4,65 millioner kroner.

Avtalene er på 2 år (2022 og 2023) og midlene tildeles over budsjettposten for sivilt samfunn. Avtalene skal bidra til å styrke politiske partier og partisystemer i utviklingsland. Bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates er også førende for prosjektene.

Neste søknadsrunde over tilskuddsordningen for demokratifremme gjennom politiske partier planlegges høsten 2023 for prosjekter med oppstart i 2024.

Fire avtaler i 2022
Bare norske politiske partier og ungdomspartier har mulighet til å søke om støtte via tilskuddsordningen for demokratitiltak gjennom politiske partier, i praksis 18 organisasjoner. Demokratitiltak gjennom politiske partier representerer et begrenset, men viktig bidrag i demokratiutviklingen i utviklingsland. Norske politiske partier kan spille en rolle gjennom sine internasjonale nettverk, engasjement og kompetanse innenfor demokratiutvikling og bygging av partiorganisasjoner.

Åtte søknader ble mottatt, med et samlet søknadsbeløp på om lag 12 millioner kroner totalt. Fire av søkerne har fått tilbud om avtale med Norad for perioden 2022-2023, hvorav tre er inngått.

I søknadsrunden har Norad særlig vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglig kompetanse, økonomistyring, kostnadseffektivitet, merverdi, oppnådde resultater og tiltakenes relevans for tilskuddsordningen.

Politiske partier som har fått tilbud om avtale for 2022-2023 (i alfabetisk rekkefølge):

Organisasjon: Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Avtalebeløp: 1 120 000 kr

Organisasjon: Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)
Avtalebeløp: 1 900 000 kr

Organisasjon: Sosialistisk Venstreparti (SV)
Avtalebeløp: 880 000 kr

Organisasjon: Unge Venstre (UV)
Avtalebeløp: 750 000 kr

I tillegg har Norad to løpende avtaler med Kristelig Folkeparti og Kristelig Folkepartis Ungdom som utgjør totalt 5,7 millioner kroner i 2022 og 2023. Samtlige norske, politiske ungdomspartier inngår i samarbeidet med Kristelig Folkepartis Ungdom.

Publisert 01.07.2022
Sist oppdatert 01.07.2022