Norad skal lede kunnskaps- og teknologioverføring

En ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk ble lansert i Norads lokaler. Norads direktør slår fast at bred politisk enighet er enormt viktig for langsiktighet.

Regjeringen vil styrke klimatiltak og satse mer på kunnskaps- og teknologioverføring med deres nye stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk.

- En god ting med denne meldingen er helheten, og at fattigdom er utgangspunktet. For oss som skal jobbe med langsiktig gjennomføring, er dessuten bred politisk enighet enormt viktig, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Lomøy deltok i en paneldebatt under fremleggingen av utviklingsmeldingen i Norads lokaler. Han startet med å rose regjeringens dobling av bistand til fornybar energi. I tillegg fremhevet han at det også er utfordringer i sikte for fremtidens utviklingsarbeid.

- «Leaving no one behind» blir vår største utfordring, tror jeg. Hvordan kan vi for eksempel få ting til i land som Syria og Sør-Sudan? Vi vet at dette ikke er enkelt, sa Lomøy.

Norges utenriksminister Børge Brende var hovedtaler under presentasjon av meldingen (se videoopptak lenger ned i saken).

Oppretter kunnskapsbank

Opprettelsen av en kunnskapsbank er et av tiltakene som angår Norad direkte.

- Nyheten om kunnskapsbanken vil bli interessant. Det antydes at vi vil få et oppdrag i å ikke bare se på enkeltbitene, men se helheten slik som for eksempel i vår bistand til skatt, sier Lomøy.

Kunnskapsbanken skal styrke den typen bistand som overfører kunnskap og teknologi til utviklingsland.

- Dette er bistand som ikke handler om penger, men om kunnskap, sier Lomøy.

Lomøy retter pekefingeren mot en miniatyrmodell av Norads nye forskningsfartøy Dr. Fridtjof Nansen. Fartøyet var nylig i Oslo, før det satte kursen sørover for å yte kunnskapsbasert fiskeribistand.

- Norge har erfaringer som vi har lært av gjennom vår utviklingshistorie. Vi lærte oss å ta hånd om fiskeriressursene våre og andre maritime ressurser. Det skjedde gjennom en kombinasjon av forskning, kunnskapsforvaltning, lovverk, reguleringer og en god forvaltning, sier Lomøy.

Kreativitet og privat næringsliv gir muligheter

Utenriksdepartementet inviterte representanter fra privat næringsliv. Representanter fra Telenor, Scatec Solar og DNV GL var til stede for å diskutere hvordan privat sektor skal bli en viktig brikke i arbeidet for FNs bærekraftsmål i utviklingsland.

- Det å være med på et spleiselag med privat sektor om å bringe gode ideer opp til neste fase, er en viktig rolle for bistanden. Rollen er ikke spesielt konkurransevridende, og forholdsvis ukomplisert, sier Lomøy.

Norads direktør trekker fram Hvordan Norge tok tak i muligheten i at veldig mange syriske familier har tilgang teknologisk utstyr, men også barn som ikke kan lese. Det førte til en utdanningsapp for barn som ikke har muligheten til å gå på skole.

- EduApp4Syria fantes ikke fra før. Vi gikk ut på markedet for å kjøpe et produkt som ikke fantes. Vi bevegde oss i yttergrensen av å få brukt alle de muligheter som offentlige innkjøpsregler gir, sier Lomøy.

- Det gir mange muligheter hvis man er opptatt av kreativitet og ikke bare er opptatt av begrensningene, slår Lomøy fast.

Publisert 04.04.2017
Sist oppdatert 05.04.2017