Ny rapport om matsikkerhet

Norad lanserte nylig rapporten «Food security in a climate perspective, annual report 2013». Rapporten fokuserer på norsk støtte til global matsikkerhet. Bakgrunnen for rapporten er strategien «Matsikkerhet i et klimaperspektiv» som kom ut i 2012.
Hvis matproduksjonen skal matche befolkningsveksten de neste 35 årene, må produktiviteten økes med over 60 %.
Foto: Norfund

Les hele rapporten "Food security in a climate perspective, annual report 2013" her.

- Rapporten er ment å fungere som en informasjonsbank som viser Norges internasjonale innsats for matsikkerhet, sier Inge Herman Rydland, prosjektleder for matsikkerhet i U2NO i Utenriksdepartementet.

- Norge gir årlig rundt 1 milliard kroner til formålet. Denne rapporten viser resultatene av dette viktige arbeidet, fortsetter Rydland.

Rapporten viser fram konkrete resultater fra Norges samarbeid med Etiopia, Malawi, Mosambik, Tanzania og Zambia, samt presenterer viktige sider ved det multilaterale og regionale samarbeidet innen matsikkerhet

Mat en menneskerettighet

- Regjeringen tillegger matsikkerhet stor vekt som et middel for å bekjempe fattigdom, påpeker utenriksminister Børge Brende i forordet til rapporten.

- Grunnlaget for vårt arbeid for matsikkerhet er nedfelt i den internasjonale Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, som sier at tilgang til tilstrekkelig med mat er en menneskerettighet, understreker ministeren.

En formidabel oppgave

Matsikkerhet er en global prioritet. Hvis matproduksjonen skal matche befolkningsveksten de neste 35 årene, må produktiviteten økes med over 60 %. At matproduksjonen i framtida også må være klimaresistent, gjør oppgaven enda mer omfattende.

- Dette er en formidabel oppgave, sier Brende, men vi tror det lar seg gjøre. Som rapporten viser, har vi gode og dedikerte samarbeidspartnere, spesielt i Afrika, som føler stort eierskap til denne tilnærmingen. Det gir grunn for håp.

Rydland ser en økende interesse for samarbeid, både bilateralt, regionalt, multilateralt og med sivilsamfunnsorganisasjoner.

- I rapporten løfter vi fram konkrete eksempler på resultater av dette samarbeidet, sier Rydland.
Rapporten viser bredden av initiativ for bedret matsikkerhet, alt fra veletablerte programmer til nye prosjekter og planer som fortsatt kun eksisterer på tegneblokken.

Økt satsing på næringsutvikling

- Slik regjeringen ser det, er landbruk «business». Den private sektoren, sammen med offentlig-private partnerskap, vil spille en viktig rolle i overgangsfasen til mer kommersielt landbruk. Men det er viktig at de opererer innenfor internasjonale standarder og normer, understreker Brende

Brende avslutter forordet til rapporten med å understreke at man i norsk utenrikspolitikk nå ønsker et skifte fra tradisjonell til mer insentiv-basert (resultatbasert) bistand. Hvordan vil det påvirke arbeidet for bedret matsikkerhet?

- Rent konkret betyr det økt satsing på næringsutvikling innen landbruket, med særlig vekt på offentlig-privat samarbeid og private investeringer. Slik rapporten også slår fast, er det særlig viktig å minne om at denne dreiningen forutsetter rammevilkår som ivaretar småbrukernes rettigheter til land, innsatsfaktorer og at den har en klimarobust innretting, understreker Rydland.

Vil det bli flere slike rapporter framover?

- Rapportserien går over tre år (2013-2015), så får vi se om det blir en fortsettelse når prosjektet er over, avslutter Rydland.

Les hele rapporten "Food security in a climate perspective, annual report 2013" her.

Publisert 09.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015