Sosiale sikkerhetsnett, velferdsstatbygging – og covid-19

Sosiale sikkerhetsnett har vært sentralt i covid-19-responsen. Bli med når Norad deler erfaringer og kunnskap om sosiale sikkerhetsnett.

Sosiale sikkerhetsnett har vært sentralt i covid-19-responsen og flere land har implementert, tilpasset eller planlagt sikkerhetstiltak i sin respons.

Allerede før covid-19 var det en økende bekymring for manglende fremgang på bærekraftsmålene. Covid-19 har svekket muligheten for å nå målene ytterligere. Sosiale sikkerhetsnett er imidlertid mer enn bare kriserespons. De er også viktige virkemidler i langsiktige strategier for utvikling og fattigdomreduksjon. Hvordan kan vi best sikre en god sammenheng mellom humanitær respons og langsiktig utvikling med pandemien som bakteppe?

Norad inviterer til lansering av to publikasjoner som oppsummerer kunnskapen og erfaringene med sosiale sikkerhetsnett. Det blir samtale om hvordan støtte til sosiale sikkerhetsnett kan skaleres opp for å motvirke konsekvensene av covid-19 pandemien, bidra til fattigdomsreduksjon og danne grunnlaget for velferdsstater.

Rapporter som presenteres: 

Se igjen webinaret

Opptak fra webinaret
Dette webinaret ble sendt direkte fredag 5. februar. Se det igjen her.