Sosiale sikkerhetsnett og kontantoverføringer - en kunnskaps- og erfaringsoppsummering

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2020
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Økonomisk utvikling, Sosiale tjenester
 • Antall sider: 17
 • Serienummer: 6/2020
 • ISBN: 978-82-8369-017-0
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Notatet er første del i en utredning igangsatt av Norad som respons på covid-19-krisen, for å vurdere tilnærminger til en styrket norsk satsing på sosiale sikkerhetsnett og kontantoverføringer.

Publisert 09.11.2020
Sist oppdatert 09.11.2020