Bistand mot 2030: Tredje lansering i rekken finner sted tirsdag 30. november.

Kunnskap uten grenser: Kan institusjoner kopieres?

Ny rapport fra Bistand mot 2030 har samlet erfaringer og forskning på kapasitetsutvikling. Norad inviterer til diskusjon om hvordan best lykkes med denne formen for samarbeid.
30 nov. 2021

9:00 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Fysisk + digitalt

Veibeskrivelse (google)

Se videospiller lengst ned i saken. 

God styring gjennom kompetente og effektive offentlige institusjoner er en grunnleggende forutsetning for menneskelig og økonomisk utvikling. Mye bistand tar mål av seg å bidra til gode offentlige institusjoner i andre land – gjerne etter modell fra vestlige land.

Norge har lang erfaring med institusjonssamarbeid og kunnskapsutveksling med partnerland, og den nye regjeringen ønsker å videreføre dette arbeidet. Hurdalsplattformen slår fast at Norge skal bidra til samfunnsendring blant annet ved å bruke erfaringene fra vår egen velferdsstat og trepartssamarbeidet.

Last ned rapporten: Kunnskap uten grenser: Hvordan lykkes med kunnskapsbygging og institusjonssamarbeid?

Selv om norske institusjoner vanskelig kan “kopieres”, kan de norske erfaringene likevel være til nytte. Kunnskapsbanken i Norad bidrar til å gjøre spisskompetanse og erfaring fra rundt 20 norske statlige organisasjoner tilgjengelig for samarbeidsland i norsk utviklingspolitikk. Såkalt kapasitetsutvikling er også sentralt i andre bistandsprogrammer knyttet til forskning og høyere utdanning, multilateralt engasjement og sivilt samfunn.

Norad har samlet egne erfaringer og forskning knyttet til kapasitetsutvikling i rapporten «Kunnskap uten grenser», og inviterer til en diskusjon om hvordan best lykkes med denne formen for samarbeid.

Vi spør:

  • På hvilken måte kan erfaring med vellykket institusjonsbygging i Norge være til nytte i andre land?
  • Hva er suksesskriteriene for å lykkes med dette?
  • Er lille rike Norge det mest relevante for fattige land, eller vil fattige land ha mer nytte av erfaringer fra land som er mindre forskjellige fra dem?
  • Er bistand et nyttig verktøy i utformingen av andre lands institusjoner?
  • Er bistandens styringsregime, med stor vekt på resultatmåling, hensiktsmessig i dette arbeidet?

Vi har invitert blant andre

- Arvinn E. Gadgil, direktør, UNDP Oslo Governance Centre
- Vebjørn Aalandslid,seniorrådgiver i SSB og seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid
- Gunvor Skancke, underdirektør, sekskjon for multilateralt samarbeid i Norad
- Toril-Iren Pedersen, underdirektør i seksjon for styresett og åpenhet i Norad
- Øyvind Eggen, ny direktør for Kunnskapsbanken i Norad

I tillegg blir det korte kommentarer, blant andre fra Daniel Rogger fra Verdensbankens nye initiativ «Bureaucracy Lab». Norads Nikolai Hegertun presenterer rapporten, mens Beate Bull er møteleder. 

 

Om arrangementet

Rapporten lanseres i Norads lokaler. Det serveres frokost fra kl. 08.30. Meld deg på her på norad.no for å delta fysisk. 

Samtidig er det mulig å følge lanseringen digitalt i Norads kanaler. Har du lyst på rapporten rett i innboksen? I så fall meld deg på via norad.no.
Se opptak
Sendingen fra lanseringen 30. november er tilgjengelig i opptak her.