Menneskerettigheter i bistand: Hvordan kan næringslivet bidra?

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til debatt.
18 sep. 2018

7:00 - 8:30

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalbiblioteket
Målstua i 2. etasje

Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Kan vi vite og vise at norsk bistand som involverer næringsliv fremmer, beskytter og respekterer menneskerettigheter?

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer en rapport som undersøker i hvilken grad menneskerettigheter er i ivaretatt i norsk bistand. Denne tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Rapporten viser at arbeidet er godt forankret på politisk nivå i norsk utviklingspolitikk, men at det fortsatt er mange utfordringer i implementeringen.

Seminaret vil fokusere på hvordan vi kan jobbe videre framover for å bedre implementeringen av menneskerettigheter i det utviklingssamarbeidet som involverer næringsliv.

Aktuelle spørsmål for diskusjon vil være:

  • Hvordan kan menneskerettighetsarbeidet styrkes i samarbeid med næringslivsaktører i bistanden?  Hvilke tiltak kan være nyttige framover?
  • Hvilke forventninger kan staten ha til næringslivet? Og hvilke forventninger kan næringslivet ha til statlige aktører?
  • I hvilken grad bør statlige aktører forvente og sjekke at næringslivet gjør gode aktsomhetsvurderinger?

Seminaret åpner med en kort presentasjon av sentrale funn ved Geir Sundet (KPMG) og Frode Elgesem (menneskerettighetsadvokat), som representerer teamet som har utført evalueringsoppdraget.

Deretter følger en paneldiskusjon. 

Paneldeltakere:

  • Katja Nordgaard, Utenriksdepartementet
  • Ola Nafstad, Norfund
  • Jon Vea, NHO
  • Gunhild Ørstavik, Fokus
  • Mark Taylor, Universitetet i Oslo
  • Tulia Machado-Helland, Storebrand

Seminaret avholdes på norsk. Det vil også være mulig å følge seminaret via livestream.

Enkel servering fra 08.30.