AVLYST: Mali: Fra giveryndling til konfliktland – og tilbake?

En ny, evalueringsbasert syntesestudie – Country Evaluation Brief - om den internasjonale bistanden til Mali peker på urolighetene i 2012 som et tidsskille også for bistanden til landet.
14 feb. 2018

13:00 - 14:15

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret, 5 etg.

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Arrangementet er dessverre avlyst.

Budsjettstøtten frem til da vurderes å ha bidratt til at mål om fattigdomsreduksjon, vekst og tjenesteleveranser ble nådd. Også innen styresett ble det gjort forbedringer frem mot 2012, understøttet av demokratiske reformer og fremgang på menneskerettighetsområdet. Krisen det året og den påfølgende utviklingen reiser imidlertid grunnleggende spørsmål ved hvor dype disse forbedringene var.

Basert på studien inviterer evalueringsavdelingen til seminar om innsatsen i landet.

Innleder på seminaret vil være Lezlie Morinière fra Particip, som har skrevet rapporten. En representant fra Utenriksdepartementet, seniorforsker Morten Bøås (PhD) fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og prosjektleder Jan-Petter Holtedahl i evalueringsavdelingen vil kommentere.

Møteleder er evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Innledningene vil bli etterfulgt av en paneldebatt.

Seminaret vil foregå på engelsk.