Haiti – fra nødhjelp til utvikling?

En ny, evalueringsbasert syntesestudie – Country Evaluation Brief - finner at den internasjonale bistanden til Haiti har kommet sent, og at den i begrenset grad har nådd målene.
13 feb. 2018

13:00 - 14:15

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etg

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Noen positive, lokalt baserte resultater er oppnådd innen helse, utdanning, styresett og katastrofeforebygging. Innsatsen preges imidlertid av svak bærekraft.

Basert på studien inviterer evalueringsavdelingen til seminar og debatt om bistanden til Haiti.

Hvorfor er det så vanskelig å få til god bistand til Haiti? Hvordan få til balansen mellom humanitær innsats og langvarig bistand? Hvilke grep må tas for å sikre relevant og effektiv bistand til Haiti i fremtiden?

Innleder på seminaret vil være Lezlie Morinière fra Particip, som har skrevet rapporten. Ambassaderåd Kjersti Tromsdal fra Havanna, Amerika-koordinator Morten Tønnessen-Krokan fra Norges Røde Kors og prosjektleder Jan-Petter Holtedahl i evalueringsavdelingen vil kommentere.

Innledningene vil bli etterfulgt av en paneldebatt.

Møteleder er Siv Lillestøl, underdirektør i evalueringsavdelingen.

Seminaret vil foregå på engelsk.