Hvordan løse dilemmaet mellom sentralisering og lokal tilpasning i bistandsadministrasjonen?

Lansering av evaluering om utviklingen i ambassadenes roller og ansvar, og arbeidsdelingen hjemme og ute etter bistandsreformen i 2004.
16 okt. 2018

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalbiblioteket
Auditoriet 1.etg

Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Reformen omfattet blant annet overføring av forvaltningsansvar fra Norad til Utenriksdepartementet og ambassadene, og en rendyrking av Norads faglige rådgivningsrolle.

Evalueringen finner at det har vært en sentralisering av forvaltningsansvar på hjemmesiden og utfordringer knyttet til koordinering. Ambassadene har nå redusert myndighet til å inngå avtaler. Samtidig må de forstå de lokale forholdene.

Lanseringsseminaret belyser dette dilemmaet fra ulike sider og søker å identifisere mulige løsninger. Den forestående reformen av bistandsforvaltningen aktualiserer evalueringen ytterligere.

Blant spørsmål som vil bli diskutert er:

  • Hvordan balansere økt behov for forvaltning og kontroll og behovet for kontekstforståelse og landspesifikk kompetanse?
  • Hvordan sikre et sterkt og stabilt fagmiljø på hjemmesiden som kan bistå ambassadene?
  • Hvordan sikre gode kunnskapssystemer og overføring av kunnskap hjemme og ute?

Det blir kort presentasjon av sentrale funn i evalueringen ved konsulentselskapet Menon Economics, etterfulgt av diskusjon.

Paneldeltakere:

  • Tale Kvalvaag, direktør for Kunnskapsbanken i Norad
  • Asbjørn Eidhammer, tidligere ambassadør i Malawi
  • Tobias Bach, førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Hege Hertzberg, prosjektleder for bistandsreformen i Utenriksdepartmentet

Enkel servering fra kl. 11:30.

Seminaret vil være på norsk og sendes direkte via denne nettsiden fra kl. 12.00.