BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20181016T100000 DTEND:20181016T113000 DTSTAMP:20240527T041105 LOCATION:Nasjonalbiblioteket , Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Reformen omfattet blant annet overføring av forvaltningsansvar fra Norad til Utenriksdepartementet og ambassadene, og en rendyrking av Norads faglige rådgivningsrolle.

Evalueringen finner at det har vært en sentralisering av forvaltningsansvar på hjemmesiden og utfordringer knyttet til koordinering. Ambassadene har nå redusert myndighet til å inngå avtaler. Samtidig må de forstå de lokale forholdene.

Lanseringsseminaret belyser dette dilemmaet fra ulike sider og søker å identifisere mulige løsninger. Den forestående reformen av bistandsforvaltningen aktualiserer evalueringen ytterligere.

Blant spørsmål som vil bli diskutert er:

Det blir kort presentasjon av sentrale funn i evalueringen ved konsulentselskapet Menon Economics, etterfulgt av diskusjon.

Paneldeltakere:

Enkel servering fra kl. 11:30.

Seminaret vil være på norsk og sendes direkte via denne nettsiden fra kl. 12.00. 

Evaluering av organisatoriske aspekter av norsk bistandsadministrasjon

SUMMARY:Evaluering av organisatoriske aspekter av norsk bistandsadministrasjon END:VEVENT END:VCALENDAR