Debattmøte om samstemthet for utvikling

Dilemma i skjæringspunktet mellom utviklingspolitikk og annen norsk politikk.
14 mai. 2018

10:30 - 12:15

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalbiblioteket
Målstua 2.etg

Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Enkel servering fra kl. 12.30. Debattmøtet vil bli streamet.

Norsk utviklingspolitikk skal styrke og fremme utviklingslandenes sosiale, økonomiske og politiske utvikling. Annen norsk politikk skal fremme norske interesser. I dette skjæringspunktet kan det oppstå dilemma: Det som tjener Norges interesser, kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt.

Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en evaluering som ser på hvordan Utenriksdepartementet arbeider for å sikre at norsk politikk er samstemt for utvikling, og ikke motvirker globale utviklingsmål.

Evalueringen etterlyser en tydeligere formalisering og en mer åpen debatt rundt håndtering av dilemma og prioriteringer som Norge står overfor.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad av Forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med PRIO.

Evalueringsavdelingen inviterer til debatt om hvordan vi kan ha mer åpenhet om dilemma som kan oppstå mellom utviklingspolitikk og andre norske politikkområder.

Program:

Presentasjon av rapporten Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for Development og Evalueringsavdelingens anbefalinger

Paneldebatt: Hvordan kan vi få en åpen debatt om håndtering av dilemma i utviklingspolitikken?

  • Nikolai Astrup, utviklingsminister
  • Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
  • Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF)
  • Nikolai Hegertun, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø

Ordstyrer: Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe