BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20180514T103000 DTEND:20180514T121500 DTSTAMP:20240712T154808 LOCATION:Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Enkel servering fra kl. 12.30. Debattmøtet vil bli streamet.

Norsk utviklingspolitikk skal styrke og fremme utviklingslandenes sosiale, økonomiske og politiske utvikling. Annen norsk politikk skal fremme norske interesser. I dette skjæringspunktet kan det oppstå dilemma: Det som tjener Norges interesser, kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt.

Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en evaluering som ser på hvordan Utenriksdepartementet arbeider for å sikre at norsk politikk er samstemt for utvikling, og ikke motvirker globale utviklingsmål.

Evalueringen etterlyser en tydeligere formalisering og en mer åpen debatt rundt håndtering av dilemma og prioriteringer som Norge står overfor.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad av Forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med PRIO.

Evalueringsavdelingen inviterer til debatt om hvordan vi kan ha mer åpenhet om dilemma som kan oppstå mellom utviklingspolitikk og andre norske politikkområder.

Program:

Presentasjon av rapporten Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for Development og Evalueringsavdelingens anbefalinger

Paneldebatt: Hvordan kan vi få en åpen debatt om håndtering av dilemma i utviklingspolitikken?

Ordstyrer: Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe

Debattmøte om samstemthet for utvikling

SUMMARY:Debattmøte om samstemthet for utvikling END:VEVENT END:VCALENDAR