Ett år med FNs bærekraftsmål – hva er status?

Regjeringen orienterer om fremdriften for bærekraftsmålene.

Sivilt samfunn, akademia og næringslivet inviteres til dialogmøte med politisk ledelse i tre departementer om 2030-agendaen.

Hva er status etter det første året inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål? Regjeringen skal rapportere årlig til Stortinget om fremdriften for målene. Sivilt samfunn, akademia og næringslivet ble tidligere i år invitert til å bidra i rapporteringen for 2016, og nå orienterer regjeringen om status og foreløpige hovedfunn i den norske rapporten for foregående år.

Møtet er også en anledning til å diskutere fremdriften i forkant av FNs politiske høynivåforum (High-Level Political Forum 2017), som går av stabelen i New York 17-19. juli. Det vil bli anledning til å dele erfaringer i arbeidet med bærekraftsmålene på tvers av sektorer.

Deltakere:

  • Statssekretær Laila Bokhari, Utenriksdepartementet
  • Statssekretær Brage Baklien, Finansdepartementet 
  • Statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet

Møtet er åpent for alle.