Norads tilskudd til politiske partier 2011

Her finner du oversikt over hvilke parti som mottok støtte i 2011, hvilke prosjekt som støttes og tildelt sum. Totalt tildelingssum i 2011 var 4 387 000 NOK.

Arbeiderpartiet:

  • Sudan: Cooperation project between SPLM and the Norwegian Labour Party - 586 000 nok

Arbeidernes Ungdomsfylking:

  • Libanon: Utvikling på grasrotnivå gjennom lederskole - 536 000 nok

Høyre:

  • Indonesia: Demokratiutvikling - 620 000 nok
  • Bosnia Hercegovina: Demokratiutvikling - 500 000 nok

Kristelig Folkeparti:

  • Hviterussland: Samarbeid mellom norske og hviterussiske kristendemokrater - 671 000 nok
  • Kenya: Strengthening the administration of political parties in Kenya - 304 000 nok

Senterpartiet:   

  • Tanzania: Kunnskap/læring og demokrati i Mtware - 720 000 NOK

Sosialistisk Venstreparti:   

  • El Salvador: Støtte til kapasitetsbygging og demokratisk organisasjonsutvikling i FMLN - 450 000 nok
Publisert 31.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015