Fordeling av informasjonsmidler 2011

 • Afghanistankomitéen i Norge 300 000
 • Atlas-Alliansen    750 000
 • Attac Norge    750 000
 • Bistandsnemnda    1 000 000
 • Caritas Norge    625 000
 • Changemaker    1 800 000
 • Den norske Burmakomité    500 000
 • Det Norske Misjonsselskap    750 000
 • Den norske Tibet-komité    300 000
 • Fellesrådet for Afrika    1 600 000
 • Fellesutvalget for Palestina    300 000
 • FIAN Norge    400 000
 • FIVAS    1 400 000
 • Flyktninghjelpen    1 400 000
 • FN-sambandet og ILO   28 000 000
 • FOKUS    1 000 000
 • Forum for utvikling og miljø    1 100 000
 • Framtiden i våre hender    1 800 000
 • Global Info     750 000
 • Global.no    1 500 000
 • Grønn Hverdag    400 000
 • Habitat     200 000
 • Hei Verden    500 000
 • Høgskolen i Oslo    100 000
 • Idegruppen Nord/Sør     300 000
 • Internasjonal Reporter     600 000
 • Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen    450 000
 • KFUK-KFUM Global    500 000
 • Kirkens Nødhjelp     2 000 000
 • Kirkens U-landsinformasjon    1 700 000
 • KrF Studieforbund    500 000
 • Latin-Amerikagruppene     1 300 000
 • LNU    1 400 000
 • Miljøagentene     500 000
 • Namibiaforeningen    400 000
 • Networkers South-North     400 000
 • Norges Fredslag (NFL)    500 000
 • Norges Naturvernforbund    500 000
 • Norsk Folkehjelp    2 300 000
 • Operasjon Dagsverk    900 000
 • Redd Barna    1 600 000
 • Regnskogsfondet    1 700 000
 • RORG-samarbeidet    2 300 000
 • Røde Kors    1 600 000
 • SAIH    900 000
 • Senterpartiets Studieforbund    400 000
 • Sex og Politikk   230 000
 • Slett U-landsgjelda - SLUG    1 000 000
 • Strømmestiftelsen    1 000 000
 • Støttekomiteen for Vest-Sahara  400 000
 • UNICEF Norge 1 500 000
 • Utviklingsfondet    1 800 000
 • Vennskap Nord/Sør    1 500 000
 • Verdensmagasinet X    1 350 000
 • WWF Norge    600 000
 • Zero Emission (ZERO)    400 000
 • Totalt for 2011    79,525.000


I tillegg er det satt/fordelt av 4 mill kr til skoleutveksling, 3 mill kr til tilleggstilskudd og 3 mill kr enkeltavtaler.

I denne oversikten over rammeavtaler inngår også 1- og 2-årige avtaler.

Publisert 31.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015