Demonstrasjon
Ikke like fredelig overalt. I Tarai-regionen sør i landet har det fortsatt vært mye uro, der folkegruppen Madhnes føler seg utelukket fra den demokratiske prosessen. Fra begynnelsen av 2007 dukket mange væpnede fraksjoner opp, og volden økte sterkt, med drap, bortføringer, ildspåsettelser og hærverk.
Foto: Ken Opprann

Støtte til styresett gjennom mange kanaler

Norsk støtte til Nepal går via flere kanaler, men i hovedsak gjennom den nepalske regjeringen, andre nepalske aktører og FN

Bistanden til Nepal innenfor styresett kan deles inn i fire:

  • Fred og demokrati
  • Menneskerettigheter og allment rettsvern
  • Desentralisering
  • Reform av offentlig sektor og økonomiforvaltning

Den norske støtten til fredsbygging går i hovedsak gjennom den nepalske regjeringen, andre nepalske aktører og gjennom FN. Norge har støttet prosessen politisk og gjennom rekruttering av personell og penger til UNMIN, FNs operasjon knyttet til valgavholdelse og kontroll av maoisthæren og dens våpen. Ambassaden har stilt seg til rådighet som tilrettelegger av uformelle møterom for politiske diskusjoner mellom partene. Dette var nyttig i forberedelsene til valget til grunnlovsgivende forsamling og i perioder hvor fredsprosessen har gått trått.

Norge er en av mange givere som støtter staten gjennom bidrag til Det nasjonale fredsfondet for å markere støtte til regjeringens engasjement i fredsprosessen. Fondet blir administrert av Finansdepartementet. Giverne og myndighetene har bidratt med omtrent like mye midler til fondet. Norge støtter også fredsprosessen gjennom FNs fredsfond.

Når det gjelder menneskeretter og rettsvern gir Norge støtte til en rekke prosjekter gjennom blant annet UNDP, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Valget av FN og frivillige organisasjoner er basert på at de ulike organisasjonene har ulike tilnærminger og kan bidra på ulike måter. Gjennom Danidas menneskerettsprogram har Norge støttet en rekke nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og små mediaorganisasjoner over hele landet.

Norge er den største giveren til det UNDP støttede programmet for desentralisering som ligger under departementet for distriktsutvikling. Norge har også gitt omfattende støtte til desentralisering gjennom Unicefs rettighetsprogram for barn og kvinner, Decentralised Action for Children and Women (DACAW).

Reform av offentlig sektor og økonomiforvaltning blir støttet av Norge indirekte gjennom generelle bidrag Verdensbankens og Asiabankens virksomhet.

Publisert 10.12.2008
Sist oppdatert 19.04.2023