Making Waves – Norway’s support for a sustainable ocean

We are proud to present this second report outlining Norwegian development assistance in ocean-related areas in 2021. From Asia to Africa to Latin America, the ocean is a key area of cooperation between Norway and developing countries.

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2022
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 24
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-113-9
 • ISSN: --
 • Organisasjon: Norad
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norges havsatsning er stor og favner bredt

Den norske havbistanden er både geografisk og tematisk bred. Norsk havbistand er i stor grad strukturert rundt tre bistandsprogrammer: Hav for utvikling (Hfu), Fisk for utvikling (Ffu), og det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast. Ettersom havet i større grad blir inkludert i bredere natur- og klimadiskusjoner, inkluderer også norsk havbistand prosjekt som faller utenfor disse programmene. Denne rapporten viser tematiske satsningsområder i de ulike delene av verden – fra Afrika til Asia til Sør-Amerika og Kariba.

782 millioner kroner tilsvarer rundt 3 % av det norske bistandsbudsjettet i 2021 ( totalt på 40,1 milliarder kroner). Dette er en økning på rundt 65 millioner kroner fra 2020. Prosentandelen har vært den samme de siste 5 årene, til tross for pandemi og andre kriser. Globalt ligger prosentandelen av bærekraftig havbistand på 1,22% (kun tall fra 2020 tilgjengelig). Dette viser at hav er høyt på agendaen for norsk bistand.

Denne rapporten viser hvordan disse pengene blir satt i arbeid for at alle skal kunne fortsette å nyte godt av et sunt og friskt hav.

Publisert 27.06.2022
Sist oppdatert 27.06.2022