Langsiktighet i en verden i endring – Avdeling for evaluerings årsrapport 2021/2022

Avdeling for evaluering i Norad lanserer årlig en årsrapport. Denne oppsummerer kunnskapen fra evalueringene av norsk utviklingssamarbeid som er blitt gjennomført det siste året, og trekker frem noen sentrale lærdommer på tvers av evalueringene.

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2022
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: Norad
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 41
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-112-2
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Årsrapporten for 2021/2022 har fått navnet «Langsiktighet i en verden i endring». Etter tiår med fremgang på flere viktig områder, ser vi nå en verden preget av flere globale kriser, både innenfor sikkerhet, helse, mat og styresett.

Basert på innsikt fra evalueringsrapportene presentert i denne årsrapporten og ved å dra veksler på evalueringer som avdelingen har gjennomført tidligere, ønsker vi  å reflektere rundt funn vi mener kan vare relevante for å forstå dagsaktuelle utfordringer og som kan bidra til å styrke norsk utviklingssamarbeid fremover.

I år fremhever vi evalueringsfunn knyttet til tre områder –der langsiktighet i utviklingssamarbeidet er et nøkkelord for a oppnå ønsket resultat:

―  Sivilt samfunn som partner for bærekraftig utvikling

― Pådriver som pådriver for kvinners rettigheter og likestilling

― Læring som et felles ansvar

Publisert 24.06.2022
Sist oppdatert 24.06.2022