Foto: Karine Aigner

Langsiktighet i en verden i endring – Avdeling for evaluerings årsrapport 2021-2022

I en verden preget av endringer og kriser, økes behovet for å tenke og handle langsiktig.

En årsrapport som gir rom for refleksjon

Avdeling for evaluerings ferske årsrapport for 2021-2022 gir en anledning til å reflektere og danne seg et større bilde over tilstanden til norsk utviklingsarbeid på noen sentrale områder.

«I årsrapporten trekker vi frem funn og observasjoner fra årets rapporter som vi mener er relevante for å forstå aktuelle utfordringer og som kan bidra til å styrke norsk utviklingsarbeid i tiden fremover», forteller fungerende evalueringsdirektør Siv J. Lillestøl. «Vi har valgt ut noen sentrale lærdommer innenfor tre ulike temaer: sivilt samfunn som partner for bærekraftig utvikling, kvinners rettigheter og likestilling, samt læring»

Felles for disse tre temaene er at langsiktig innsats er vesentlig for å oppnå gode resultater.

«Vi mener dette er en spesielt viktig påminner i en verden som  står ovenfor raske og omfattende endringer», forteller Lillestøl.

En allsidig årsrapport

Blant rapportene finner vi en litteraturstudie av rollen til det sivile samfunn i arbeidet mot avskoging, en evaluering av Norges innsats for kvinner, fred og sikkerhet og en landrapport om Den demokratiske republikken Kongo. I rapporten finner vi også to studier som ser på bistandsforvaltningen i Norge. I tillegg gir rapporten en oversikt over avdelingens faglige samarbeid utover landegrensene, og sammendrag av evalueringer i regi av Det globale miljøfondet.  «Vi håper årsrapporten oppleves som nyttig og at den bidrar til læring», avslutter Lillestøl.

Publisert 24.06.2022
Sist oppdatert 24.06.2022