Programdokument: Det norske bistandsprogrammet for bekjempelse av moderne slaveri

Om publikasjonen

 • Utgitt: juli 2020
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 22
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-037-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Moderne slaveri er en voksende menneskerettighetsutfordring og må utryddes hvis verden skal kunne nå FNs bærekraftsmål. Bekjempelse av moderne slaveri er derfor en prioritet i det norske utviklingssamarbeidet. Mer enn 40 millioner mennesker er i dag ofre for ulike former for moderne slaveri.

Det norske bistandsprogrammet for bekjempelse av moderne slaveri har som hovedmål å redusere utbredelsen og omfanget av moderne slaveri i utvalgte partnerland og sektorer.

Programmet vil støtte tiltak som bidrar til at både myndigheter og næringsliv i større grad vil forhindre, identifisere og håndtere moderne slaveri, og tiltak som beskytter usatte grupper og individer mot rekruttering til moderne slaveri. Programmet innebærer samarbeid med FN-organisasjoner, forskningsinstitusjoner og internasjonale og norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Publisert 07.07.2020
Sist oppdatert 07.07.2020