Innsats for bekjempelse av moderne slaveri

Norad utlyser inntil 190 millioner kroner over fire år for støtte til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid mot moderne slaveri.

Moderne slaveri er en voksende menneskerettighetsutfordring og må utryddes hvis verden skal kunne nå FNs bærekraftsmål. Bekjempelse av moderne slaveri er derfor en prioritet i det norske utviklingssamarbeidet. Mer enn 40 millioner mennesker er i dag ofre for ulike former for moderne slaveri.

Utlysningen fokuserer på å bekjempe moderne slaveri i landbrukssektoren eller i sektorovergripende tiltak og retter seg primært mot land i Afrika sør for Sahara, som også er blant Norges partnerland og som er såkalte stifinnerland*.

Se mer om utlysningen på våre engelske nettsider: Combating Modern Slavery Through Civil Society

Nytt bistandsprogram

Utlysningen inngår i det nye norske bistandsprogrammet for bekjempelse av moderne slaveri. Programmets hovedmål er at utbredelsen og omfanget av moderne slaveri i utvalgte partnerland og sektorer er redusert.

Programmet vil støtte tiltak som bidrar til at både myndigheter og næringsliv i større grad vil forhindre, identifisere og håndtere moderne slaveri, og tiltak som beskytter usatte grupper og individer mot rekruttering til moderne slaveri. Programmet innebærer samarbeid med FN-organisasjoner, forskningsinstitusjoner og internasjonale og norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Sivilt samfunns rolle

Sivilsamfunnsaktører spiller viktige roller både nasjonalt og internasjonalt i det de overvåker og holder myndigheter og næringsliv ansvarlige for å beskytte og respektere menneskerettighetene.

Sivilt samfunn utfordrer maktstrukturer, påvirker politikk og lovendringer, styrker bevissthet og kompetanse om menneskerettigheter og anstendig arbeid, og de kan forebygge uetisk rekruttering.

*Stifinnerland er land som har meldt seg som pilotland og som har uttrykt politisk vilje til å styrke innsatsen med å avskaffe moderne slaveri i tråd med bærekraftsmål 8.7.

Publisert 07.07.2020
Sist oppdatert 07.07.2020