Evaluation of Norway’s Engagement in Somalia 2012–2018

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2020
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Tana Copenhagen in association with Chr. Michelsen Institute
 • Bestilt av: Evaluation Department in Norad
 • Land: Somalia
 • Tema: Humanitær bistand, Konflikt, fred og sikkerhet, Styresett og demokrati
 • Antall sider: 121
 • Serienummer: 7/2020
 • ISBN: 978-82-8369-050-7
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen har sett på Norges innsats i Somalia i tidsperioden 2012-2018. Den har vurdert effekten av norsk innsats, om engasjementet har vært samstemt, konfliktsensitiv og tilpasset konteksten, og hvorvidt Norge har bygget engasjementet på lærdommer fra tidligere. Formålet med evalueringen er å bidra med lærdommer fra Norges engasjement over tid til et land i konflikt. 

En stor del av Norges støtte går til land preget av konflikt. Slik støtte krever andre tilnærminger enn støtte til mer stabile land. Fordi utfordringene er sammensatte kan det være behov for å støtte fredsbygging, humanitær innsats og langsiktig utviklingsarbeid på samme tid. Tidligere evalueringer har påpekt at god kunnskap om kontekst og bruk av denne for å tilpasse bistanden er avgjørende for at bistanden skal bli god.

På bakgrunn av dette har evalueringsavdelingen satt i gang evalueringer av den samlede norske støtten i noen slike land for å se i hvilken grad kunnskap om konteksten har bidratt til å tilpasse engasjementet. Det har tidligere blitt gjennomført en evaluering av Norges engasjement i Sør-Sudan. Evalueringen av Norges engasjement i Somalia er den andre i rekken.

Evalueringen er gjennomført av det danske konsulentselskapet Tana Copenhagen, i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt (CMI), på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad.

Webinar: Norwegian management of risks in fragile states
An increasing share of Norwegian aid goes to countries in fragile situations. The Evaluation Department in Norad invited to a debate on risk management in fragile and conflict affected countries. The webinar took place digitally 29 October 2020.
Publisert 27.10.2020
Sist oppdatert 27.10.2020